Sør-Afrika har slått seg opp på film de siste årene, og kan skilte med gode skoler, fantastiske lokasjoner og perfekte lysforhold. Cape Town og Johannesburg regnes som de store filmbyene, og det er også i disse områdene du finner de fleste av skolene. Undervisningen går på engelsk og skolepengene er rimelige sammenlignet med andre engelskspråklige land.

Finne lærested for film i Sør-Afrika

Når du skal finne frem til aktuelle læresteder hvor du kan studere film, bør du både finne læresteder som tilbyr filmstudier, men også sjekke at lærestedene kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.

Hvilke skoler kvalifiserer til lånekassestøtte?

For å få støtte fra lånekassen må du studere på bachelor- eller masternivå ved et lærested som er offentlig godkjent i Sør-Afrika. Samtlige av de 26 offentlige universitetene i Sør-Afrika er godkjente. Det finnes også enkelte private læresteder som er godkjente, slike som AFDA

Lister over skoler som tilbyr filmstudier:
Filmmaking.net
Whatireallywanttodo.com

Dersom du har funnet et privat lærested, og lurer på om det vil kunne støttes av Lånekassen - send Lånekassen en forespørsel om forhåndsgodkjenning!

CILECT-skoler
CILECT er den internasjonale godkjenningsorganisasjonen for film og TV-skoler(The International Association of Accredited Film and Television Schools). En skole kan være akkreditert generelt, eller lokalt. Akkreditering fra CILECT regnes som et kvalitetsstempel på filmutdanningen. AFDA er som eneste skolen i Sør-Afrika som er godkjent både generelt, og lokalt i Afrika. University of Witwatersrand og Tscwane University of Technology er begge lokalt godkjente. Alle tre skolene kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.

Finne frem på lærestedenes hjemmesider

På universitetenes hjemmesider finner du bachelorgrader under overskriften undergraduate, og mastergrader under postgraduate. Film ligger vanligvis under humanities og arts. Ved noen av lærestedene tilbys rene utdanningsgrader i for eksempel film eller animasjon, mens andre tilbyr blandingsgrader bestående av flere fag.

Opptakskrav

Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under Entry requirements. For å søke på en bachelorgrad må du ha du må ha generell studiekompetanse og for å søke på en mastergrad bør du ha en bachelorgrad i film. Mange læresteder baserer opptak på arbeidsprøver/portefølje og/eller intervju. I søknaden skal du ofte legge ved anbefalingsbrev fra to lærer og et motivasjonsbrev der du forteller hvorfor du vil studere film. Enkelte skoler, for eksempel AFDA, vil også ha en analyse av 1-2 av dine favorittfilmer.

Språkkrav
De fleste studiesteder krever at du tar en engelsktest i forkant av søknad. TOEFL og IELTS er de vanligste testene. For å søke på for eksempel University of Cape Town må du ha minst 88 i score på TOEFL-testen, eller tilsvarende på IELTS.


Slik søker du

  1. Før du søker/samtidig som du søker skal vitnemålet ditt godkjennes av utdanningsmyndighetene i Sør-Afrika. Dette gjøres av South African Qualifications Authority (SAQA) eller Higher Education Enrolment, HESA. På lærestedets hjemmeside vil det stå hvilken av disse du skal bruke.
  2. Søknadsskjema ligger på universitetets nettsider. Dette fylles ut online, eller sendes med post til Admission Office ved universitetet. Søknadsfristen varierer mellom lærestedene, men er ofte på høsten.

Søknaden skal inneholde kopi av pass, norsk kopi av vitnemål med rett kopi stempel samt engelsk oversettelse (kontakt en statsautorisert oversetter). Attesterte kopier kan ikke være eldre enn tre måneder. Husk å legge med de dokumenter lærestedet ber om på sine nettsider, for eksempel anbefalingsbrev og motivasjonsbrev.

Finansiering

Du finner informasjon om skolepenger under Student Fees eller Costs på universitetets hjemmeside. Internasjonale studenter betaler mer enn de lokale. Skolepenger oppgis per fag, eller som samlet beløp. Se lånekassens side om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån. Søk om stipend og lån når du har fått opptaksbevis fra lærestedet.