Filmutdanning i Frankrike tilbys på høyskoler, universiteter og ved private skoler. Undervisningsspråket er fransk ved de aller fleste læresteder hvor du kan få støtte fra Lånekassen. Du kan få støtte fra Lånekassen til språkkurs.

Om utdanningen

Utdanning ved universitetene er i all hovedsak teoretisk.  Praktisk tilnærming til faget finner du ved høyskolene.

Undervisningsspråket er fransk med unntak av studiene ved American University of Paris. Du vil kunne få støtte til språkkurs i fransk fra Lånekassen.

Aktuelle læresteder

  • Andea.fr tilbyr informasjon om 59 kunstskoler.
  • CampusArt finner du en søkemotor over kunstutdanninger i Frankrike.
  • Det samordnede opptaket i Frankrike, Parcoursup, har nettsider med en god søkemotor man kan bruke for å finne frem til universiteter med filmutdanning.

Den nasjonale filmskolen

Mellom 30-60 studenter rekrutteres hvert år til La Femis, den nasjonale filmskolen i Frankrike. Ca. 15 % av dem som tas opp er utenlandske studenter. Snittalderen ligger på  23 år, da de fleste har allerede noe høyere utdanning.

Andre tilbud

Opptakskrav

Til universitetene er det som oftest kun krav om fullført videregående skole og avlagt test i fransk på nivå B2. Til høyskolene vil det som oftest være opptaksprøver eller en type intervju.

Søknadsprosess

Søkere som kommer rett fra videregående skole, eller som skal søke seg inn på det første studieåret søker som regel via  Parcoursup, det samordnede opptaket i Frankrike. Alle andre søker direkte til skolen.

NB! til den nasjonale filmskolen La Femis er søknadsperioden allerede mellom desember og januar, følg med på nettsidene deres.

Finansiering

Lånekassen  gir lån og stipend til grader som er offentlig godkjent i Frankrike og som undervises ved offentlig godkjente læresteder. Utdanningen må tilsvare eller være på nivå med en norsk bachelor -eller mastergrad. Private skoler må være sous contrat avec l'Etat eller ha en titre homologué for å kvalifisere til støtte av Lånekassen.


Tar du graden på fransk, kan du få støtte til forberedende språkkurs  eller lengre språkkurs fra Lånekassen.