Ta lærerutdanningen din i Tyskland! Her kan du spesialisere deg innen mange ulike felt.

Om utdanningen

Du kan studere til Lehrer/Lehrerin ved Universitäten og ved Pädagogische Hochschulen. Det finnes en rekke spesialiseringer å velge mellom, både hva gjelder undervisningsfag og aldersgruppe som du ønsker å undervise for. Lærerutdanning i Tyskland tilbys som bachelor og master med undervisningsrett eller som Lehramt, en egen sammenhengende grad med avsluttende Staatsexam. Utdanningen er gratis og går på tysk.

Dersom du trenger å forbedre/friske opp tyskkunnskapene i forkant av studiet, kan du ta et språkkurs i Tyskland med støtte fra Lånekassen.

Les om lærerutdanning i utlandet på ANSAs hovedside om faget. Her finner du blant annet informasjon om hvordan lærerutdanningen din fra utlandet kan bli godkjent slik at du kan jobbe som lærer i Norge.

Finne lærested

Bruk søkemotoren Hochschulkompass for å finne frem til ønsket lærerutdanning og lærested. Her kan du søke på lokasjon, forskjellige fagretninger og utdanningsgrader.

Eksempel på læresteder:

Opptakskrav

Opptakskrav til bachelor er generell studiekompetanse. Ut over dette kan det enkelte læresteder kreve at du har bestemte fag, et bestemt karaktersnitt eller at du har noen uker med praksis i forkant av studiet. Til master er det vanlig å kreve en relevant bachelorgrad, og det kan være krav til enkeltfag med et spesifisert antall studiepoeng. Se etter «Zulassung» på lærestedenes hjemmesider. Der vil det stå hva de vektlegger.

Slik søker du

Du søker enten direkte til lærestedet og/eller via offentlig søkeportal. Se etter ordet «Bewerbung» på lærestedenes hjemmesider. Der vil det stå hvordan du skal søke.

Finansiering

Utdanning i Tyskland er gratis. På Lånekassen side om utdanning i utlandet kan du lese om hva du kan få i stipend og lån.

Godkjenning

  • Grunnskolelærerutdanningen fra Tyskland skal vurderes og godkjennes av NOKUT.
  • Dersom du ønsker å jobbe som faglærer i Norge, kan du ta en master i Tyskland, og deretter avslutte med praktisk-pedagogisk utdanning (1 år) i Norge (PPU). Da trenger du ingen godkjenning etter avsluttet PPU.

Nyttig link

Denne tyske nettsiden gir deg informasjon om ulike typer lærerutdanning samt forskjellene mellom Bundeslandene.