Det er flere muligheter for å ta lærerutdanning i Storbritannia. Du kan ta en bachelorgrad der du kombinerer pedagogikk med de fagene du vil spesialisere deg i. Hvis du har en lavere grad uten pedagogikk, kan du bygge på med en Post Graduate Certificate in Education (PGCE). 

Om utdanningen

Les om lærerutdanning i utlandet på ANSAs hovedside om faget. Her finner du blant annet informasjon om hvordan lærerutdanningen din fra utlandet kan bli godkjent slik at du kan jobbe som lærer i Norge.

Hvor kan jeg studere?

Du finner frem til aktuelle utdannigner ved å bruke søkemotoren UCAS

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse for å bli tatt opp til høyere utdanning i Storbritannia. Karaktersnitt varierer fra lærested til lærested. Engasjement, motivasjon og personlig interesse for faget bør også komme til uttrykk i søknaden. 

Slik søker du 

Du søker gjennom UCAS.

Her finner du en veiledning til utfylling av UCAS søknaden.

For opptak til mastergrad, skal søknaden sendes direkte til lærestedet.

Søk gjennom en agent

Det finnes flere agenter som samarbeider med enkelte britiske universiteter. Ta gjerne kontakt med en eller flere av dem for å få personlig hjelp med søknaden din:

Godkjenning 

For å få godkjent utenlandsk lærerutdanning for tilsetting som lærer i Norge, må du ha utdanning og kompetanse tilsvarende det som kreves i norske regelverk. Utdanningsdirektoratet vurderer utenlandsk lærerutdanning opp mot kravene i opplæringsloven og tilhørende forskrifter. Se Utdanningsdirektoratet for mer informasjon. 

Du kan også ta en del av din norske lærerutdanningen i Storbritannia. Det er da opp til de enkelte lærestedene i Norge å godkjenne det du studerer i Storbritannia.

Skolepenger

Skolepenger ligger vanligvis mellom 100 000 og 250 000 kroner per skoleår, avhengig av skolen.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offisielt godkjente læresteder for høyere utdanning i Storbritannia. Ettårige eller toårige utdanninger (Fdg eller HND) vil ikke bli støttet av Lånekassen. Dette gjelder også toårige grader på bachelornivå.