I Danmark kalles utdanningen til allmennlærer “lærer i folkeskolen” og tilbys ved hele 17 ulike profesjonshøyskoler. Utdanningen er fireårig. Vil du bli faglærer kan du studere ved et av Danmarks åtte universiteter.

Om utdanningen

Lærer i folkeskolen

Studiet kombinerer faglige og pedagogiske vitenskapsområder. Dette innebærer at du både får kunnskap om de fagene du skal undervise i, og at du lærer å formidle dette til barn på forskjellige klassetrinn. Etter endt folkeskolelærerutdanning kan du ta videreutdanning ved Danmarks Pædagogiske Universitet om du ønsker det.

Faglærer 

Dersom du ønsker å undervise på videregående skole i Norge, kan du ta en bachelor og master (kandidat) i faget du ønsker å undervise i Danmark. Etterpå tar du ett år med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) ved et norsk lærested. 

Opptakskrav

I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du forhøre deg med aktuelle læresteder om det tilkommer ytterligere fagkrav. Les mer om opptakskrav i Danmark her.

Lærer i folkeskolen

Studenter som søker om opptak til folkeskolelærerutdanningen i Danmark må ha generell studiekompetanse. Fra og med 2013 har det blitt strengere krav til snitt og fagkrav ved denne utdanningen. Du trenger et karaktersnitt på minst 4,5 (norske karakterer) for å søke i kvote 1.  Du kan lese mer om dette på Univervisningsministerets nettsider.

Faglærer

Opptakskrav til bachelor er avhengig av hva du skal studere. Du finner opptakskrav på søkemotoren Ug.dk. Du kan oversette fagkrav og karaktersnitt til norsk via ANSAs side om utdanning i Danmark.

Godkjenning 

De to første årene av den norske allmennlærerutdanningen er knyttet opp mot en rammeplan der du særlig lærer om norske forhold. Tilsvarende utdanning finnes derfor ikke i utlandet. Allmennlærerutdanning fra utlandet må godkjennes av NOKUT når du kommer tilbake til Norge. Les om lærerutdanning i utlandet på ANSAs hovedside om faget.

Utdanning til faglærer krever ingen godkjenning i Norge, da du avslutter din grad med norsk PPU. Opptakskravene til PPU kan du lese om hos de ulike norske universitetene som tilbyr dette.

Slik søker du

Her kan du lese hvordan du søker på høyere utdanning i Danmark. Søknadsfrist er 15. mars.

Finansiering

Lånekassen gir støtte utdanning ved offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Danmark. Utdanning i Danmark er gratis.

Les om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.

Bannerbilde: Poul-Werner Dam