Tyskland er et utmerket studieland for deg som vil bli ingeniør. Her kan du studere gratis ved noen av verdens beste læresteder. Visste du forresten at norsk næringsliv ønsker seg flere søkere med tyskspråklig kompetanse?

Om utdanningen

Bachelorgrad går over tre år og mastergrad vanligvis over to. Det finnes flest engelsksspråklige studiemuligheter på masternivå.

 

Finne lærested

Bruk søkemotoren Hochschulkompass for finne frem til aktuelle læresteder. Her haker du av for om du vil studere på bachelor- (Grundständing) eller masternivå (Weiterführend). Du kan også hake av for ønsket studieby og undervisningsspråk. Samtlige læresteder på denne søkemotoren kvalifiserer til støtte fra Lånekassen (gjelder ikke forkurs).

Eksempler på høyt rangerte læresteder:

Opptakskrav

Informasjon om opptakskrav finner du på lærestedets hjemmeside under Zulassung/Entry requirements. Dersom du ikke finner opptaksrkavene, kontakter du lærestedet. Du må ha generell studiekompetanse for å søke. Opptak baseres ofte på faktorer som karaktersnitt, fagkrav, opptakstest og/eller intervju. Enkelte læresteder ønsker at du skal ha vært i praksis i forkant av utdanningen.

Motivasjonsbrev, CV og anbefalingsbrev er relativt vanlig.

Dersom du skal studere på tysk må du ta en tysktest i forkant av utdanningen med et bestemt resultat. De fleste læresteder godkjenner Testdaf og Goethe-Instituts C2-sertifikat. For deg som skal studere på engelsk, vil det være påkrevd å ta enten TOEFL- eller IELTS-testen.

Du kan lese om disse språktestene på ANSAs side om språktester. Trenger du tyskkurs? Se ANSAs info om språkkurs i Tyskland med støtte fra Lånekassen. Det finnes mange ulike tysktester, så det kan være klokt å sjekke hvilke tester ditt tyske universitet godkjenner før du melder deg opp til en test.

Slik søker du

På lærestedets hjemmeside vil det stå beskrevet hvordan du skal søke. Denne informasjonen finner du under overskriften «Bewerbung». Du søker enten direkte til lærestedet eller via en offentlig søkeportal. Se ANSAs side om studier i Tyskland for informasjon om opptakskrav og søkeveiledninger.

Godkjenning

Du trenger ingen formell godkjenning av teknisk utdanning i utlandet. Ønsker du å ha kompetanse som tilsvarer den tidligere sivilingeniørtittelen, må du fullføre et femårig studieløp. Ingeniørutdanningen i utlandet må inneholde en viss mengde tekniske fag for at utdanningen skal være likestilt med norsk ingeniørutdanning. Hvis en eventuell arbeidsgiver ønsker at du får gjort en faglig godkjenning av studiet ditt kan en søknad om dette rettes til et lærested som tilbyr samme type utdanning. 

Finansiering

Lånekassen støtter utdanning i Tyskland som tilbys på statlig godkjente læresteder og tilbyr statlig godkjente utdanningsgrader. Utdanningene og lærestedene som du finner på søkemotoren Hochschulkompass kvalifiserer normalt til støtte fra Lånekassen (gjelder ikke forkurs).

Offentlig utdanning i Tyskland er gratis. På Lånekassen side om utdanning i utlandet kan du lese om hva du kan få i stipend og lån.