Nederland har noen av verdens beste læresteder for deg som drømmer om å bli ingeniør. Mest kjent er kanskje det tekniske universitetet i Delft. Nederland er et svært rimelig studieland og et godt alternativ for deg som leter etter engelskspråklige studiemuligheter.

 

Finne fag og lærested

På Søkemotoren Studyfinder finner du frem til utdanninger på bachelor- og masternivå. 

Opptakskrav 

Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under Admission. For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse og for å søke på en mastergrad må du ha en faglig relevant bachelorgrad. Ut over dette kan det enkelte lærested ha egne opptakskriterier.

Opptak til bachelor

De fleste lærestedene baserer opptak på vitnemålet ditt og krever at du har gått studiespesialiserende med fordypning i matematikk og fysikk. Enkelte linjer krever også biologi og/eller kjemi.

Opptak til master

Opptak handler i stor grad om at bachelorgraden din er faglig relevant for mastergraden (les relativt lik universitetets egen). Du bør ha minst B i snitt for å være en kvalifisert søker. Det er vanlig å kreve at du skriver et essay/motivasjonsbrev, legger med en CV og 1-2 anbefalinger fra lærere.

Språktest og språkkurs

Til studier på nederlandsk kreves språktesten Nederlaands als twede taal (NT2). Om du skal studere på engelsk, må du belage deg på å ta en engelsk språktest, TOEFL eller IELTS. Det vil stå på lærestedets nettside hvilket score du må oppnå på språktesten. Forventet score på TOEFL-testen ligger ofte på rundt 90 av 120. Gjennomsnittsresultatet for nordmenn ligger på rundt 92 poeng. Se ANSAs informasjon om språktester for informasjon om de engelske språktestene.

Nederlandsk regnes som et greit språk å lære for nordmenn. For deg som kan norsk, engelsk og gjerne tysk, har du et glitrende utgangspunkt for å bli god i nederlandsk. Du kan få støtte av Lånekassen til å følge språkkurs i Nederland i forkant av utdanningen. Her finnes det både tilbud om støtte til kortere språkkurs på 4-6 uker, men også til lengre språkkurs opp til ett år. De fleste universitetene tilbyr språkkurs

Slik søker du

Søknadsfristene til bachelor befinner seg vanligvis i perioden mellom januar til mai. Dette avhenger av om universitetet har lokalt opptak og/eller nasjonalt opptak (dette vil stå godt beskrevet på lærestedets hjemmeside).

Søknadsfristene til master er vanligvis i perioden oktober til april.

På lærestedets hjemmeside vil det stå hvordan du søker under admission eller application. Noen læresteder vil at du søker direkte via deres online-søknad, mens andre vil at du først benytter deg av en felles søkeportal alla samordna opptak.

Godkjenning

Du trenger ingen formell godkjenning av teknisk utdannelse fra utlandet. Ønsker du å ha kompetanse som tilsvarer den tidligere sivilingeniørtittelen, må du fullføre et femårig studieløp. Ingeniørutdanningen fra utlandet må inneholde en viss mengde tekniske fag for at utdanningen skal være likestilt med norsk ingeniørutdanning. Hvis en eventuell arbeidsgiver ønsker at du får gjort en faglig godkjenning av studiet ditt kan en søknad om dette rettes til et lærested som tilbyr samme type utdanning. 

Finansiering

Det er rimelig å studere i Nederland. De fleste programmer koster 2006 EUR per år. Se Lånekassens nettside om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån.