I Danmark kan du studere ingeniørstudier på både bacelor -og masternivå. Det er gratis å studere realfag på offentlige læresteder i Danmark.

Om utdanningen

  • Diplomingeniørutdanningen varer 3½ år inklusive et halvt års praksis i en dansk eller utenlandsk virksomhet. Utdanningen er arbeidsrettet, bruksorientert og tverrfaglig.

  • Den treårige bachelorgraden utgjør første del av ingeniørstudiet. Den gir deg god kompetanse og en mengde verktøy som du kan bruke – både nasjonalt og internasjonalt.

  • Kandidatgraden (mastergrad) er den toårige overbygningen til bachelorgraden. Graden skal gi deg en sterk faglig profil slik at du er klar til å begynne på din karriere som ingeniør. 

Finne fag og lærested

Du finner fagretning og lærested på søkemotoren Ug.dk.

Opptakskrav

Bachelor

Du finner de danske opptakskravene på lærestedenes hjemmesider og på søkemotoren Ug.dk. Du kan oversette karaktersnittene og fagkravene til norsk via ANSAs side om utdanning i Danmark. Husk at du må søke med førstegangsvitnemål og at norske tilleggspoeng ikke teller i utlandet – kun karaktersnitt.

I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du forhøre deg med aktuelle læresteder om det er ytterligere fagkrav.

Opptakskravene varierer noe mellom de forskjellige studieretningene, men det kreves ofte internasjonal engelsk (eller språktest) og R2, sammen med fysikk og kjemi.

Mangler du realfag?

Dersom du mangler et eller flere realfag for å begynne på et studium, kan du ta et adgangskursus, eller forkurs som vi ville sagt på norsk. Der får du opplæring i de realfagene du mangler. Forkurs tilbys av en rekke læresteder i Danmark og du kan lese mer om ordningen på Ug.dk. Alternativt kan du også ta fag du mangler som privatist i Norge.

Slik søker du

Bachelor

Søknadsfristen er 15. mars, klokken 12:00. Du søker via søkeportalen Optagelse.dk. Der finner du også en veiledning til søknaden.

Master

Opptakskravene til kandidat finner du på lærestedets hjemmesider. Det handler vanligvis om at du har visse fag i bachelorgraden din med et bestemt antall studiepoeng, samt et godt snitt. Kravene til fag vil variere med mastergraden du ønsker å søke på.

Finansiering

Offentlig utdanning er gratis i Danmark. På ANSAs side om finansiering kan du lese om stipend og lån.