Ingeniørutdanningen i Canada er delt opp i en bachelor -og en mastergrad og leder til tittelen professional engineer (P.Eng).

Om utdanningen

Bachelorgraden har en varighet på tre til fire år, mens mastergraden varer i to år.

Gradsstrukturen varierer etter hvilken studiespesialisering du velger. I tillegg til obligatoriske fag, er mulighetene gode for å velge ulike valgfagsfordypninger. 

Finne læresteder

Mange læresteder i Canada tilbyr ingeniørstudier. Her finner du en oversikt, hvor universitetene er sortert etter provins.

Canadian Council of Professional Engineers (også kalt Engineers Canada) regulerer ingeniørutdanningen i Canada og godkjenner de ulike utdanningstilbudene.

Opptakskrav

For å kunne søke om opptak på ingeniørutdanningen ved et universitet må du ha fullført videregående skole. Du må også ofte oppfylle fagkrav som matte og fysikk med en gjennomsnittskarakter på over 60%. Avhengig av studiespesialisering kan også kjemi eller biologi kreves.

For å kunne søke om opptak på mastergraden må du ha en bachelorgrad innen et relatert emne (for eksempel ingeniør, fysikk, biokjemi eller matte) med en gjennomsnittskarakter på minimum B+. I noen tilfeller må du også ha en såkalt honors degree. Enkelte skoler krever også arbeidserfaring fra ingeniøryrket.

Da alle masterprogrammer krever at du har en veileder, må denne ofte godkjennes før endelig opptak.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker høyere utdanning i Canada på ANSAs hovedside om studier i Canada. 

Godkjenning

For å få P.Eng-tittelen må du ta utdanningen din ved et akkreditert lærested. Det er Canadian Council of Professional Engineers (CCPE, også kalt Engineers Canada) som regulerer ingeniørutdanningen i Canada og akkrediterer de ulike utdanningstilbudene. I tillegg må du fullføre en praksis under en lisensert ingeniør og bestå en eksamen i regi av CCPE.

Du trenger ingen formell godkjenning av teknisk utdanning i utlandet. Ønsker du å ha kompetanse som tilsvarer den tidligere sivilingeniørtittelen, må du fullføre et femårig mastergradsstudium. Ingeniørutdanningen i utlandet må innholde en viss mengde tekniske fag for at utdanningen skal være likestilt med norsk ingeniørutdanning. Hvis en eventuell arbeidsgiver ønsker at du får gjort en faglig godkjenning av studiet ditt kan en søknad om dette rettes til et lærested som tilbyr samme type utdanning. 

Skolepenger og finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Canada. Les mer på ANSAs sider om finansiering.