Er du flink i realfag og har lyst til å jobbe med å utvikle nye teknologiske løsninger? Som ingeniør har du jobbmuligheter i mange bransjer både i inn- og utland.

Hva innebærer utdanningen?

Ingeniørstudiet er en høyere utdanning innen tekniske fag. Du kan ta både bachelor- og mastergrad i tekniske fag og bli betraktet som ingeniør. Som regel er utdanningene lagt opp med en tre- eller fireårig bachelorgrad med mulighet for påbygging til en ett- eller toårig master.

Ingeniørutdanning finnes i mange varianter, men består ofte av tekniske fag som i stor grad bygger på matematikk, IT, fysikk og kjemi. De fleste ingeniørutdanninger har også økonomiske fag og samfunnsfag. Som regel foregår undervisningen på landets eget språk, men det er også mulig å finne studier på engelsk. Les mer på Utdanning.no. 

Hvor kan du studere?

Du kan studere teknologiske fag/ingeniørfag ved  universiteter over hele verden. Trykk på knappen over; "ingeniør i utvalgte land." Her kan du se hvilke studietilbud som finnes i det enkelte land.

Mange velger å studere i engelskspråklige land eller i Norden, men det er også mulig å studere i ikke-engelsktalende land som for eksempel Tyskland og få støtte til språkkurs fra Lånekassen i forkant av studiene

Mange land har også et omfattende engelskspåklig studietilbud, ikke minst gjelder dette på masternivå. 

Lånekassen gir støtte hvis studiet er offisielt godkjent i det aktuelle landet, hvis det er på høyere nivå,stedlig og på fulltid. Her kan du lese mer om hvor mye du får i støtte fra Lånekassen.

Opptak og søknadsprosess
Opptakskrav varierer veldig mellom ulike land og til og med universiteter. En del skoler og land krever at du har hatt realfag på videregående. Hvilke fag som kreves kan variere utifra hvilken type ingeniørgrad du skal søke på. Se våre land- og fagsider for mer informasjon. 

Godkjenning

Du trenger ingen formell godkjenning av teknisk utdanning fra utlandet. Ønsker du å ha kompetanse som tilsvarer den tidligere sivilingeniørtittelen, må du fullføre et femårig mastergradsstudium. Ingeniørutdanningen i utlandet må innholde en viss mengde tekniske fag for at utdanningen skal være likestilt med norsk ingeniørutdanning. Hvis en eventuell arbeidsgiver ønsker at du får gjort en faglig godkjenning av studiet ditt kan en søknad om dette rettes til et lærested som tilbyr samme type utdanning. 

Annen informasjon

Jobbmuligheter
Som ingeniør er du kvalifisert for arbeid i et bredt spekter av bransjer. Mange ingeniører er involvert i virksomhet med bygg og anlegg eller andre prosjekter som krever teknisk kompetanse. Ingeniører løser ofte praktiske problemer i team eller i samarbeid med kunden. Du vil med ingeniørutdanning også være attraktiv for konsulentbedrifter, entreprenørbedrifter og en rekke industrivirksomheter, samt forskningsinstitutter, oljeselskap, bank og finansbransjen, undervisningsinstitusjoner. Mastergrad i ingeniørstudier gir muligheter for lederstillinger og forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ditt fagområde.

Tekna og NITO

Tekna er Norges største fagforening for deg med master i realfag eller teknologi. ANSA og Tekna har et samarbeid angående medlemskap som går ut på at du betaler til en av organisasjonene og får medlemskap i begge. Mer informasjon finner du på www.ansa.no/medlem.  

NITO er  Norges ingeniør- og teknologorganisasjon. 

Foto: Steve Jurvetson