Tyskland har noen fantastiske skoler innenfor arkitektur. Bauhaus-universitetet i Weimar og det tekniske universitetet i München er eksempler på disse. Utdanningen er som i Norge delt opp i bachelor og master.

Om utdanningen

På bachelornivå tar du både obligatoriske og valgfrie fag, og du avslutter med et større bachelorprosjekt. På masternivå spesialiserer du deg innen et felt. Hvilke retninger som tilbys varierer fra skole til skole.

 

Finne lærested

Bruk søkemotoren Hochschulkompass for å finne frem til bachelor og mastergrader innenfor arkitektur. Gradene du finner på denne søkemotoren kvalifiserer til støtte fra Lånekasssen (gjelder ikke eventuelle forkurs).

Opptakskrav

På lærestedets hjemmeside vil du finne nyttig informasjon om opptakskrav under Zulassung/Zulassungsvoraussetzungen.

Skal du studere på tysk, er det vanlig at lærestedet krever at du avlegger en tysktest med en bestemt poengsum i forkant av opptak. Les mer om tysktester og tyskkurs på ANSAs side om utdanning i Tyskland.

Dersom du har undervisning på engelsk, må du vise at du har et tilstrekkelig godt engelsknivå, for eksempel ved å ta en TOEFL eller IELTS-språktest. Se ANSAs side om tester for informasjon.

Bachelor

Opptakskravene til arkitekturstudier er forskjellig fra lærested til lærested.

Generelt gjelder:

  • Du må ha avsluttet vgs med studiespesialiserende retning, alternativt ha gått byggfag.
  • Du må legge ved språkbevis i søknaden, feks Testdaf
  • Legg med CV
  • Legg ved portefølje*
  • Legg ved motivasjonsbrev

* Porteføle lages ofte spesielt til søknaden. Noen universiteter har tema for porteføljen. Det er mulig å legge ved bilder, tegninger og lignende som man har fra før, eller lage helt nye ting til porteføljen. 

Utover dette, kan både intervju og opptaksprøve forekomme.

Noen skoler krever at du har hatt et praksisopphold i forkant av studiestart. Det kan være på et arkitektkontor, eller feks på en byggeplass. 

Universitetene krever sjeldent R-matte eller fysikk 1, men de tekniske fagene i studiet bygger på disse, og det kan være lurt å ha de som fundament. 

For nærmere info om opptakskrav, se nettsiden architekturstudieren.info

Master

Du finner opptakskrav til master på nettsiden til den enkelte skolen. For å kvalifisere til opptak er du nødt til å ha hatt bestemte fag som en del av bachelorgraden din i tillegg til et visst karaktersnitt. Du kan også kvalifisere til opptak gjennom arbeidsprøver eller egne opptakstester.

Slik søker du

Bachelor

På lærestedets hjemmesider kan du finne informasjon om søknaden (Bewerbung). Du søker enten direkte til lærestedet via en nettsøknad på deres hjemmesider eller via den offentlige søkeportalen Uni-assist.

Søknadsperioden for studiestart på vintersemesteret (slutten av september/starten av oktober) er fra april til midten av juli. Mange kreative skoler/utdanninger har egne søknadsfrister, så sjekk alltid søknadsfrist på studiestedets hjemmeside. Dette står vanligvis oppført under Wichtige Fristen/Fristen und Termine. Enkelte læresteder har opptak to ganger i året.

Master

Du søker vanligvis direkte til lærestedet via online-søknad som du finner på deres nettsider. Der finner du også informasjon om søknadsfrist, under Wichtige Fristen/Fristen und Termine.

Finansiering

Offentlig utdanning i Tyskland er rimelig og du betaler vanligvis bare semesteravgift.  Unntaksvis kan det være avgift på engelskspråklige utdanninger og doble bachelor- eller mastergrader. Ved private skoler betaler du skolepenger. Nøyaktig beløp finner du på studiestedets hjemmeside.

Les om stipend og lån fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering.