Sveits er kjent for tekniske universiteter og høyskoler i verdensklasse. Du kan studere architektur/architecture/architettura på bachelor og masternivå og det er også muligheter for å ta en PhD. Du kan studere på tysk, fransk, italiensk eller engelsk.

Om utdanningen

Les om utdanningen på vår hovedside om arkitektutdanning i utlandet.

Finne fagretning og lærested

Du finner frem til aktuelle universiteter og høyskoler via søkemotoren Studyprogrammes.ch. Her kan du hake av for ønsket utdanningsgrad og velge undervisningsspråk. Det er flest engelskspråklige studietilbud på masternivå.

ETH Zürich

ETH Zurüch er en av de mest anerkjente lærestedene for arkitektutdanning i Sveits. ETH har utdannet store arkitekter som Santiago Calatrava, Hendrik Petrus Berlage og ikke minst arkitektduoen Jacques Herzog & Pierre de Meuron.

Opptakskrav 

Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under Zulassung/Admission. For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse og for å søke på en mastergrad må du ha en faglig relevant bachelorgrad.

Opptak til bachelor

Opptakskrav varierer noe. Universitetene har krav om opptakstest eller at du har  opptaksbevis til arkitekturstudiet i Norge. Noen læresteder baserer opptak på karaktersnitt fra videregående, gjerne i kombinasjon med visse fag. Andre vektlegger motivasjon og holder intervju. Høyskolene ønsker at du skal være praktisk forberedt og krever vanligvis at du skal ta praksis i forkant av opptak. Sjekk alltid lærestedenes hjemmesider for informasjon om opptakskrav.
Swissuniversities.ch har man samlet opptakskravene til universitetene.

Opptak til master

Opptak til master baseres på fag og karakterer fra bachelorgraden og/eller portefølje. Noen universiteter krever at du ta en GRE-test.

Språktest

Det stilles vanligvis krav om språktest for å vise at du behersker undervisningsspråket.

Her er et utvalg av språktester som de fleste lærestedene aksepterer. Universitetene krever ofte C1-nivå, mens høyskolene ofte ikke krever mer enn B1 eller B2.

Tysk

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaf), Neues Goethe-Zertifikat C1 eller Goethe-Zertifikat C2. Les mer om testene, og se muligheter for språkkurs, på

Fransk

Diplôme d'études en langue française (DELF) eller Diplôme approfondi de langue française (DALF). 

Italiensk

Certificati di conoscenza della Lingua Italiana (CELI), Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA) eller Certificazione di Italiano come lingua straniera (CILS). 

Engelsk: Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Denne språktesten kan du lese om på ANSAs side om språktester.

For deg som vil ta et språkkurs i forkant av utdanningsgraden din (tysk/fransk/italiensk), kan du få støtte til dette av Lånekassen. Du kan lese om korte og lengre  språkkurs støttet av Lånekassen på ANSAs side om språkkurs i utlandet.

Slik søker du

Du søker direkte til lærestedet via deres hjemmesider. Søknadsfristene til bachelor med oppstart på høsten er vanligvis 30. april.

Søknadsfristene til master varierer, men er ofte i løpet av vinter og tidlig vår. Du finner søknadsskjema og informasjon om søknadsprosess på lærestedets hjemmeside.

Finansiering

Du betaler skolepenger i Sveits, men de er relativt lave. Les mer på ANSAs sider om finansiering av studier i utlandet for å se hvilken støtte du kan få.

 

Bannerfoto: Waldensee i Sveits. Av Joe Wolf