Du kan studere arkitektur i Irland både ved universiteter og polytekniske høyskoler. Utdanningen er normert til fem år.

Om utdanningen

Ved noen læresteder i Irland tilbys arkitektstudiet som en Bachelor of Architecture (Honours) over fem år, mens ved andre læresteder kan du ta en Bachelor of Science (Honours) in Architecture over tre-fire år, etterfulgt av en toårig Master of Architecture.

Les mer om arkitektutdanning i Irland på The Royal Institute of the Architects of Ireland sin hjemmeside.

Aktuelle læresteder

Opptakskrav

Opptak til irske universiteter baseres på karaktersnittet ditt fra videregående, samt fagkrav.

Opptakskravene varierer fra lærested til lærested. Det kan være en fordel å ha bakgrunn i fag som matte, fysikk, engelsk og kunst. På noen av universitetene må man også ta en opptakstest, levere portefølje, eller stille til intervju for å bli vurdert til opptak.

Nærmere informasjon om studiet og opptakskrav finner du på hjemmesiden til universitetet.

Oversettelse av irske karakterer til norske

For informasjon om omregning av snitt se ANSAs side om studier i Irland.

Språktest

De fleste universitetene krever en språktest for internasjonale studenter, enten TOEFL eller IELTS.

For opptak til bachelor kan karakter fire eller bedre fra engelsk i tredje klasse (eksamen eller standpunkt) godtas som alternativ til språktest. (Se Guidelines Entry Requirements for Norway, side 44.) Undersøk alltid språkkrav direkte med universitetet du søker til.

For opptak til master kreves det som regel språktest. 

Hvordan søke

De fleste universiteter ønsker at du søker online gjennom det sentrale opptakssystemet Central Applications Office (unntak for noen private universiteter). Du kan søke på inntil ti kurs gjennom CAO. Du må liste opp kursene i prioritert rekkefølge fra 1 til 10.

Søknadsperioden er mellom 1. november og 1. februar. Enkelte skoler og fag er åpne for late applications frem til 1. mai.

Informasjon om hvordan du søker gjennom CAO finner du på ANSAs side om studier i Irland.

Godkjenning

For å bli medlem i NAL,  Norske arkitekters landsforbund, må du ha fullført en utdanning i utlandet som tilsvarer et femårig mastergradsstudium i arkitektur i Norge.

Det anbefales å ta kontakt med NAL før du går i gang med en utdanning i utlandet.

Finansiering og skolepenger

Det er rimelig å studere i Irland. I de fleste tilfeller betaler man 3000 EUR i skolepenger per år (free fees). På ANSAs side om finansiering kan du se hvor mye du vil få i støtte fra lånekassen.

Lånekassen gir støtte til offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Irland.