Arkitektstudier i Frankrike tilbys utelukkende på fransk. Du kan få støtte fra Lånekassen til språkkurs før du begynner utdanningen. Studiet er opptakskrevende; 22 skoler tok i 2019 opp mellom 8-19 % av søkerne, hvor Grenoble var den skolen som tok opp flest av søkerne sine.

Om utdanningen

Arkitektstudiet tilbys som en 3-årig fransk bachelorgrad (licence, eller bac+3) og en 2-årig master (bac+5), som fører til en diplôme d'etat d'architecte.

Det kan være store forskjeller fra skole til skole i hvordan studiene er bygget opp og hva de legger vekt på (øvelser, praksis, utveksling osv.) Ta direkte kontakt med skolen for nærmere informasjon om dette.

Kulturministeriet om arkitektutdanning i Frankrike

Les mer om arkitektstudier i Frankrike på Campus France

Aktuelle læresteder

Utdanningen tilbys ved 20 offentlige skoler, seks i Paris-regionen, 14 i provinsen. Ved INSA Strasbourg og ved privatskolen ESA i Paris.

Dobbelgrad i arkitektur
Enkelte læresteder har etablert et samarbeid om double-cursus architecte-ingénieur, det vil si at du kan få en grad i arkitektur fra to læresteder. Utdanningen har en varighet på minimum syv år. Studenter som ønsker å gjennomføre dette programmet må utvise særlige evner 

Landskapsarkitekt

Utdanning til landskapsarkitekt i Frankrike kan du ta ved følgende skoler:

Opptakskrav

Skolene ser på forskjellige ting for opptak men de som kommer videre må ta en muntlig prøve i slutten av april. For informasjon om opptaket, gå inn på Parcoursup og hak først av for Formations d'architecture, du paysage et du patrimoine ( i venstre marg) og deretter hake av for EA-BAC5 Architecture. Du kan lese om opptaket ved å trykke på "Voir la fiche" (fransk).

Språkkrav

Skolene har forskjellige krav til hvilket språknivå du må ha i fransk, fra nivå B1 til C1 i det europeiske systemet. Du vil kunne få støtte fra Lånekassen til språkkurs. Les mer på ANSAs nettside om språkkurs i Frankrike


Slik søker du

Registrer deg på Parcoursup mellom januar og mars. Se ANSAs nettside om studier i Frankrike for steg-for-steg veiledning til søknaden.

 

Finansiering

Lånekassen vil normalt kunne gi lån og stipend til grader som er offentlig godkjent i Frankrike og som undervises ved offentlig godkjente læresteder.