I Australia kan du studere arkitektur på både bachelor- og masternivå. For å bli anerkjent som arkitekt av Norske arkitekters landsforbund, må du fullføre en femårig mastergrad som tilsvarer den norske arkitektutdanningen.

Om utdanningen

Arkitektutdanningen er delt inn i en bachelorgrad på tre år (Bachelor of Architecture eller Bachelor of Archtiectur and Design) og en mastergrad på to år (M.Arch). I tillegg er det vanlig med ett års yrkespraksis etter det tredje året på bachelorgraden. For å bli registrert som arkitekt i Australia kreves to års arbeidserfaring etter endt utdanning. 

Hvordan finne aktuelle læresteder

18 læresteder i Australia tilbyr arkitektutdanning som er akkreditert av Architects Accreditation Council Of Australia (AACA).

Hjemmesidene til Australian Institute of Architects, gir deg informasjon om arkitektutdanning i Australia med oversikt over alle læresteder i Australia.

Opptakskrav

Opptakskrav varierer mellom universitetene, undersøk derfor direkte på det aktuelle lærestedets nettsider. Du må ha minimum generell studiekompetanse eller tilsvarende for å komme inn på bachelorgrad i Australia.

For opptak til arkitektstudiet kreves det som regel kunnskaper i matematikk og fysikk. Talent innen design, tegning og lignende kan også bli tillagt vekt, og du kan bli spurt om å levere en portefølje eller arbeidsprøve som en del av søknaden.

Mange Australske universiteter har veiledende poenggrenser for norske søkere som du kan finne på universitetenes nettsider.

Australske universiteter krever at du dokumenterer dine engelskkunnskaper, ved å ta en internasjonal språktest, enten IELTS eller TOEFL.

For opptak til bachelor godtar enkelte australske læresteder at du har karakter fire eller bedre fra engelsk i VG1, som alternativ til språktest. Kontakt lærestedet direkte og forhør deg om dette.

Slik søker du

Informasjon om hvordan du søker deg til australske universiteter finner du på hovedsiden om studier i Australia.

Godkjenning

For å bli medlem i NAL,  Norske arkitekters landsforbund, må du ha fullført en utdanning i utlandet som tilsvarer et femårig mastergradsstudium i arkitektur i Norge.

Det anbefales å ta kontakt med NAL før du går i gang med en utdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Informasjon om skolepenger finner du på universitetenes nettsider under international tuition fee.  

Les mer om hva du kan få i støtte fra Lånekassen.

Du kan søke om støtte fra Lånekassen når du har mottatt «Confirmation of Enrolment» fra lærestedet ditt.  

Nyttige lenker:

Bannerbilde: Operahuset i Sydney. Av Paxtons Camera Video Digital.