Er du både kreativ og har tekniske ferdigheter? Da er kanskje arkitektstudier noe for deg. Du må ha lyst til å være med på å utforme hus, bygninger og omgivelser på en funksjonell, bærekraftig og estetisk måte. Når du er ferdig utdannet kan du jobbe i et arkitektfirma eller som konsulent.

Hva innebærer utdanningen?

Arkitektfaget handler blant annet om å medvirke til, at de byer og hus vi lever i blir både fine og funksjonelle. Under utdannelsen lærer du om hele arbeidsprosessen fra idé til virkeliggjørelse og å forholde deg til pris og lovgivning på området. Du lærer også å innarbeide alle de faktorer man kan finne i et prosjekt, som for eksempel hensynet til etikk, estetikk, funksjon, teknologi, miljø og samfunn.

Utdanningen består av både tekniske og kunstneriske fag, noe som gjør at den ofte overlapper med ingeniørutdanning og/eller utdanning innen design. Du får også trening i hvordan man formidler et prosjekt til en kunde. Sjekk fagplanen ved aktuelle læresteder for å finne ut hvilke arkitektutdanninger som passer dine ønsker best.

Hvor kan du studere?

Det utdannes arkitekter over hele verden. For å få støtte fra Lånekassen må utdanningen være på universitetsnivå og tas som på heltid ved et offisielt godkjent lærested.

Det er bredest og best utvalg av studiemuligheter innen arkitektur i Europa, USA og Australia. Storbritannia og Danmark de mest populære landene for arkitektstudier blant norske studenter. Men det er også mulig å studere til å bli arkitekt i land som Tyskland og Frankrike. Ønsker du å studere arkitektur utenfor Europa, er det viktig å undersøke hvor relevant utdanningen er for arkitektarbeid i Norge.

Oversikt over utenlandske arkitektforbund (NAL).

Er du interessert i samfunns- eller arealplanlegging? Norge trenger flere kvalifiserte kandidater til å fylle stillingene som finnes i kommuner og fylkeskommuner. Se egne nettsider for planutdanning her!

Er du interessert i landskapsarkitektur? Se Norske landskapsarkitekters forenings nettsider her.

Godkjenning

Arkitekt er ikke et lovregulert yrke i Norge, selv om det er det i mange EU-land. Det er fastsatt et minstekrav for utdanningen, og har du fullført den utdanningen som kreves i ett av EU/EØS-landene, kan du utføre yrket i de andre landene også.

Dersom du ønsker medlemskap i Norske arkitekters landsforbund (NAL), må du ha fullført en utdanning i utlandet som tilsvarer et femårig mastergradsstudium i arkitektur i Norge. Medlemmer av NAL har rett til å bruke tittelen MNAL. Denne betegnelsen brukes som bevis på at du er fagperson og har tilstrekkelige kvalifikasjoner, men er altså ikke et krav for å utøve yrket i Norge.

NAL skriver følgende om utdanning i utlandet:

NAL opptar også medlemmer som er utdannet i andre land forutsatt at skolen er godkjent. Vi forholder oss til EUs arkitektdirektiv og det internasjonale arkitektforbundet UIAs liste over godkjente skoler. De siste årene har spesielt utdanning i Danmark vært populært i tillegg til engelskspråklige land.  Det engelske arkitektforbundet RIBA har en liste over europeiske og andre utenlandske skoler som er godkjent. Vi anbefaler å ta kontakt direkte med skolene for opptakskriterier og studieinnhold.

NAL godkjenner skoler som er akkreditert av den britiske arkitektforeningen RIBA.

Se liste over godkjente RIBA-skoler.

Ta gjerne kontakt med NAL før du går i gang med en utdanning i utlandet.

Annen informasjon

Stipender

NAL (Norske Arkitekters Landsforbund) har en oversikt over aktuelle stipender for arkitekter

 

Foto: George Smyth