I Kroatia kan du studere til å bli veterinær på engelsk i Zagreb.

Du kan studere veterinærmedisin på engelsk ved Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb. Utdanningen er seksårig. De første tre årene vil du lære kroatisk for å kunne greie deg når du skal ut på klinisk praksis.

Opptak 

Du må ha vitnemål for å søke. Opptak skjer på bakgrunn av karakterer. Det vil bli lagt vekt på karakterene du har i realfagene fysikk, biologi, kjemi og/eller matematikk. Du bør helst ha minimum to realfag men kontakt skolen direkte om du bare har ett og ønsker å søke. Du må ha oppnådd 65 % i snitt for å kunne søke, noe som tilsvarer ca. 4,5 i norsk snitt. De som har gått IB må ha 32 poeng med realfagkurs på Higher Level.

Det tas totalt opp 35 studenter hvert år. 

Engelsk

Det stilles krav om at du har tatt engelsktest, enten TOEFL eller IELTS

Søknad 

Søk direkte til lærestedet

Søknadsfrist

Det tas opp studenter i tre runder; i desember, mars og juni.

Skolepenger

Programmet koster 9000 EUR i året. 

Finansiering 

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Kroatia. 
Les mer om støtte fra Lånekassen

Godkjenning

For å praktisere som veterinær i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra.
Les mer om godkjenning av veterinærutdanning fra utlandet (Mattilsynet)