Du kan studere veterinærmedisin på engelsk i Ungarn. Utdanningen er normert til fem år og fører frem til tittelen Doctor of Veterinary Medicine (DVM). Ved University of Veterinary Medicine, Budapest (UVMB) i Budapest er det over 150 norske studenter som tar studiet på engelsk. For å søke om studieplass kan du søke gjennom universitetets norske representant.

Om utdanningen

Veterinærutdanningen tar fem år hvor undervisningen de to første årene konsentrerer seg om teoretiske fag som anatomi, histologi, embryologi, biologi, kjemi, biofysikk, zoologi, fysikk, biokjemi, bio-matematikk, data og eventuelt språk. De tre siste årene av utdanningen tar du fag som dyreoppdrett, patologi, farmakologi, mikrobiologi, sykdomslære, kirurgi og dyreernæring.

Praksis i løpet av studiet

Praksis på skolens klinikk og på gårder i nærområdet er sentralt i de tre siste årene av utdanningen.

Skolepenger, studiestart og språkundervisning

Skolepengene ligger på ca. 11 000 euro pr år, og studiestart er i september. Det gis språkundervisning i ungarsk parallelt med veterinærutdanningen.

Opptakskrav

For å kunne komme inn på veterinærutdanning i Ungarn må du ha generell studiekompetanse og gjennomføre en skriftlig prøve på engelsk i biologi og kjemi eller en utvidet muntlig eksamen. Opptaksprøven holdes i Oslo.

Slik søker du

Du søker gjennom Oslo Nye Høyskole som er universitetets norske representant.

Pre-Medical (Veterinary) Progam

Universitetet tilbyr et ettårig kurs i engelsk og realfag for de som ikke har nok realfag til å klare opptaksprøven.

Pre-Medical Program støttes ikke av Lånekassen.

Forberedelseskurs hos Oslo Nye Høyskole

Oslo Nye Høyskole arrangerer også intensivkurs i biologi, kjemi, engelsk fagterminologi, studieteknikk og ungarsk språk og kultur.

Transferstudenter

Universitetet er åpne for å ta inn overføringsstudenter, de som allerede har begynt sin utdanning ved et annet universitet/land. Disse vil da slippe opptaksprøven.

Godkjenning

For å praktisere som veterinær i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Ungarn. Du kan lese om stipend og lån fra Lånekassen på Lånekassens side om utdanning i utlandet.

Følg ANSA Veterinær på Facebook!