Veterinærutdannelsen i Tyskland foregår på tysk og er gratis, i tillegg tilbyr Lånekassen støtte til språkkurs i forkant av studiet.

Om utdanningen

Du kan studere Tiermedizin ved fem universiteter i Tyskland. Minimum studietid er fem og et halvt år og inkluderer seks måneders praksis. Utdanningen leder til Staatsexamen

Finne lærested

Dersom du trenger tips til valg av studieby, kan du lese om de forskjellige byene på study-in.de.

Opptakskrav

Karaktergjennomsnittet varierer mellom lærestedene, og fra år til år, men generelt er det noe lavere enn i Norge. Du må ha de norske fagkravene R1/S2 og kjemi 2 for å kunne søke, men det anbefales at du også har biologi og fysikk da de tyske søkerne kreves for dette. Ut over karaktersnitt kan også det enkelte lærested vektlegge/gi deg bonus for realfag, opptakstest, arbeidserfaring og lignende. Se Hochschulstart for å se opptakskravene til de ulike lærestedene (trykk Tiermedizin og les under hvert enkelt lærested). 

Tre søkekvoter

Du kan søke i opp til tre søkekvoter. Kvote 1 er for søkere med svært høyt karaktersnitt (Abiturbesten), kvote 2 er for dem som ikke har studert i Tyskland på mange semestre og slik kunnet samle tyske ventepoeng (Wartezeit). Kvote 3 er den største og mest aktuelle kvoten for norske søkere. Her bestemmer universitetene selv hva de vil vektlegge i sin vurdering av søkerne. Dette betyr at du må gjøre litt research for å søke i denne kvoten slik at de universitetene du setter opp i søknaden, faktisk er reelle muligheter. For eksempel er det flere universiteter som opererer med et “Vorauswahl” før de legger søknaden din i “mulig-bunken” klar til vurdering. Dette handler ofte om at du må ha prioritert lærestedet høyt i søknaden din (Ortspräferens). Vorauswahl kan også handle om at du må ha et minimumssnitt for å bli vurdert. “Auswahl” er selve opptaket/vurderingen av søknaden din.

Regne karaktersnitt

Hochschulstart/universitetene regner ut karaktersnittet for deg. Husk at norske tilleggspoeng ikke telles i utlandet.

Språktest og språkkurs

Universitetene krever at du har tatt en språktest i forkant av utdanningen. Denne skal ikke vedlegges søknaden, men leveres inn til lærestedet i det du har fått studieplass. Universitetene godkjenner for eksempel Testdaf (Test Deutsch als Fremdsprache). 
Dersom du ikke oppgir testresultater når du har fått tilbud om studieplass, må du møte opp på universitetets egen språktest, DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang), på en gitt dato. Dersom du ikke møter opp, eller ikke oppnår nødvendig resultat, vil du kunne miste studieplassen. NB: Alle læresteder har ikke egen språktest - du er selv ansvarlig for å sjekke om dine læresteder tilbyr DSH om du ønsker å ta denne testen.

For deg som vil ta et språkkurs i forkant av utdanningsgraden din, kan du få støtte til dette av Lånekassen. Du kan ta ett ellere flere språkkurs på opp til ett år. Sett deg godt inn i Lånekassens krav til støtte før du velger språkskole og kurs.

Søknadsprosess

Søknadsfrist

Det er kun opptak en gang i året på dette studiet. Søknadsfrist er 31. mai. Dersom du går på videregående på dette tidspunktet, skal du i stedet søke innen 15. juli (etter at du har avsluttet videregående).

Søknaden

Følg ANSAs norske veiledning til søknaden. Der får du også tips til hvordan du skal rangere universitetene i søknaden din.

Kort oppsummert skal du søke online via Hochschulstart. Her skal du oppgi personalia, utdanningsbakgrunn (type videregående skole), velge hvilke kvoter du vil søke i og universiteter herunder.

Når du er ferdig med online-søknaden skal den printes ut, signeres og sendes til Hochschulstart i Dortmund, sammen med vitnemål (på norsk og tysk), og eventuell dokumentasjon på relevant utdanning og /eller arbeidserfaring. 

Godkjenning

For å praktisere som veterinær i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra. Les mer om godkjenning av veterinærutdanning fra utlandet (Mattilsynet).

Finansiering

Det er gratis å studere ved offentlige læresteder i Tyskland. Se lånekassens side om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån mens du studerer. 

Følg ANSA Veterinær på Facebook!