I Storbritannia kan du studere veterinær på flere universiteter, både på bachelor- og mastergradsnivå.

Om veterinærstudiet i UK

Veterinær er en 5-6 årig utdanning i Storbritannia og fører til graden BVet Med. Du kan studere Veterinary Medicine på syv universiteter i UK: Bristol, Cambridge, Edinburgh, Glasgow, Liverpool, Nottingham og The Royal Veterinary College-London.

På UCAS kan du finne både bachelorgrader (profesjonsutdanninger) og mastergrader (spesialistutdanninger).

Opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse og meget gode karakterer, settes det som regel krav til fordypning i kjemi, biologi og et annet realfag, fortrinnsvis matte/fysikk, men dette kan variere fra lærested til lærested. Ta kontakt med skolen for mer informasjon.

For opptak til mastergrad, må du ha en relevant bachelorgrad.

Hvordan søke på veterinær i UK

Du søker gjennom UCAS innen 15.oktober året før studiestart. Her finner du en veiledning til utfylling av UCAS søknaden.
For opptak til mastergrad, skal søknaden sendes direkte til lærestedet.

Søke gjennom en agent

Det finnes flere agenter som samarbeider med enkelte britiske universiteter. Ta gjerne kontakt med en eller flere av dem for å få personlig hjelp med søknaden din:

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.

Godkjenning

For å praktisere som veterinær i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at du kvalifiserer til godkjenning i landet du har utdanningen fra. Tar du utdanning på bachelornivå i Storbritannia, vil du i de aller fleste tilfeller få autorisasjon i Norge. Det er likevel aldri noen garanti for at du får autorisasjon etter endt utdanning, ettersom alle søknader blir vurdert individuelt.

Viktig: I forbindelse med at Storbritannia går ut av EU må det fremforhandles nye avtaler for godkjenning av helseutdanninger herfra.

Skolepenger

Skolepenger ligger mellom 200.000 og 500.000 kroner per skoleår, avhengig av lærested. Flere av universitetene som tilbyr veterinærutdanning ligger på Lånekassens tilleggsstipendsliste.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offisielt godkjente læresteder for høyere utdanning Storbritannia. Her kan du lese mer om hvor mye du kan få i støtte fra Lånekassen. Ettårige eller toårige utdanninger (Fdg eller HND) vil ikke bli støttet av Lånekassen.

Følg ANSA Veterinær på Facebook!