Polen er et aktuelt studieland for norske veterinærstudenter. To læresteder har tilbud om utdanning på engelsk for internasjonale studenter. Opptakskravene er lavere enn til Norge og Norden, og du vil kunne motta lån og stipend fra Lånekassen for å dekke skolepengene.

Om utdanningen

Utdanningen er normert til fem og et halvt år (elleve semestre) og fører frem til tittelen Doctor of Veterinary Medicine (DVM).

Læresteder

To universiteter i Polen har tilbud om veterinærstudier på engelsk;
Warsaw University of Life Sciences og
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse for å søke. Begge skolene har opptaksprøve. Hvilke realfag du må ha finner du listet her:

For Warszawa anbefales det at du har tatt følgende fag fra videregående skole:

  • Biologi 1 + 2
  • Kjemi 1 + 2

Søkerne blir tatt opp på grunnlag av en 1,5 times opptakstest i biologi og kjemi.

For å søke til Wroclaw må du ha fagene:

  • Kjemi 1+2
  • Biologi 1+2
  • Engelsk (karakter 4) 

Opptaksintervjuet vil bli holdt i Oslo i overgangen mai-juni. Temaene vil være kjemi, biologi og din motivasjon. Du vil få svar samme dag.

Slik søker du

Universitetet i  Wroclaw er representert et kontor her i Norge, Eduplanet, det er hit du henvender deg  når du skal søke. Til Warsaw University of Life Sciences søker du direkte til skolen.

Søknadsfrist

Til Warszawa er fristen i slutten av april. Wroclaw har søknadsfrist midt i mai.

Godkjenning

For å praktisere som veterinær i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra.
Les mer om godkjenning av veterinærutdanning fra utlandet (Mattilsynet)

Skolepenger

For Warszawa er skolepengene 7600 euro per skoleår. Skolepengene i Wroclaw ligger på 8000 euro.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Polen. 
Les mer om støtte fra Lånekassen

Følg ANSA Veterinær på Facebook!