Du kan studere til å bli veterinær i Irland ved University College i Dublin. For å jobbe som veterinær i Norge, må du ha autorisasjon av Mattilsynet. Søknadsperioden er mellom 1. november og 1. februar.

Om veterinærutdannelse i Irland

Du kan studere Veterinary Medicine ved University College Dublin. Studiet går over fem år.

Opptakskrav

Opptak til irske universiteter baseres på karaktersnittet ditt fra videregående, samt fagkrav.

Du trenger generell studiekompetanse, engelsk, matte, kjemi 2 (med minimumskarakter 4) og et realfag til. Det er ikke et krav om biologi, men det anbefales på det sterkeste. 

Du må ha minimum 60 timers arbeidserfaring med dyr, fra veterinærpraksis eller tilsvarende. Nærmere informasjon om studiet og opptakskrav finner du på hjemmesiden til universitetet.

Du må ta en engelsktest for å kunne søke. Univeristetet godkjenner både IELTS og TOEFL som du kan ta i Norge.

Oversettelse av irske karakterer til norske

For informasjon om omregning av snitt se ANSAs side om studier i Irland.

Hvordan søke til veterinærstudier i Irland

De fleste universiteter ønsker at du søker online gjennom det sentrale opptakssystemet Central Applications Office (unntak for noen private universiteter). Du kan søke på inntil ti kurs gjennom CAO. Du må liste opp kursene i prioritert rekkefølge fra 1 til 10.

Søknadsperioden er mellom 1. november og 1. februar.

Informasjon om hvordan du søker gjennom CAO finner du på ANSAs side om studier i Irland.

Godkjenning av veterinærstudiet

For å kunne jobbe som veterinær i Norge, må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Når du søker om autorisasjon, vil Mattilsynet vurdere utdanningen din opp mot den norske profesjonsutdanningen i Veterinærmedisin ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).  

Dersom utdanningen din blir vurdert som faglig jevngod med veterinærmedisinstudiet ved NMBU, kan du få autorisasjon. Studieprogrammet du velger bør derfor være mest mulig lik den norske profesjonsutdanningen – med tanke på innhold, lengde og mengde klinisk praksis.

Finansiering og skolepenger

Skolepengeavgiften på Undergraduate (Bachelor) entry i Veterinary Medicine på University College Dublin (UCD) er ca 10,000 EUR per år for EU/EØS studenter,  som er kategorien norske studenter faller innenfor. På ANSAs side om finansiering kan du se hvor mye du vil få i støtte fra lånekassen.

Lånekassen gir støtte til offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Irland.

Følg ANSA Veterinær på Facebook!