Du kan studere til veterinær ved fire nasjonale veterinærhøyskoler i Frankrike. Undervisningsspråket er fransk og du vil bli bedt om å bekrefte franskkunnskapene dine. Du kan få støtte fra Lånekassen til språkkurs.

Om utdanningen

Veterinærutdannelse i Frankrike består av tre avdelinger (cycles) som tilsammen kan ta opp til syv år å fullføre. Den første avdelingen består av to års forberedende realfagstudier.

Opptak

Opptaksprøven (concours) er selektiv og basert på kunnskaper i realfag, og gir adgang til andreavdeling. Bestått andreavdeling gir deg en diplôme d'études fondamentales vétérinaires som gir opptak til tredje avdeling, som er delt inn i to veier: den ene fører til yrkeslivet, den andre til doktorgrad. 

Undervisningsspråk og språkstøtte

Undervisningsspråket er fransk. Via Lånekassen kan du få støtte til et lengre språkkurs på inntil ett år, eller et kortere språkkursANSAs nettside om språkkurs i Frankrike.

Følgende universiteter tilbyr veterinærutdanning

Informasjon om opptakstesten til veterinærutdannelse i Frankrike

Godkjenning

For å praktisere som veterinær i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra.

Les mer om godkjenning av veterinærutdanning fra utlandet (Mattilsynet)

Finansiering

Lånekassen vil normalt kunne gi lån og stipend til grader som er offentlig godkjent i Frankrike og som inngår som en del av den offisielle franske gradsstrukturen. 

Følg ANSA Veterinær på Facebook!