Australia har syv akkrediterte universiteter som tilbyr veterinærutdanning. For å jobbe som veterinær i Norge må du ha autorisasjon fra Mattilsynet.

Normert studietid for veterinærutdanning i Australia er fem til seks år, avhengig av universitetet. De syv universitetene opererer med ulike studieløp. Noen universiteter tilbyr en Bachelor of Veterinary Science, som er et integrert løp over fem år, mens ved andre universiteter kan du ta en treårig bachelor of science i veterinary bioscience/biology eller tilsvarende, og deretter fortsette på en Doctor of Veterinary Medicine (DVM). Sistnevnte tilbys som et kombinert program ved enkelte universiteter.

Finne lærested

I Australia er følgende skoler akkrediterte av Australasian Veterinary Boards Council Inc (AVBC):

Opptakskrav

Det anbefales at søkeren har fordypning i realfag som matte, kjemi, biologi og fysikk fra videregående.

Mange Australske universiteter har veiledende poenggrenser for norske søkere som du kan finne på universitetenes nettsider.

Slik søker du

Informasjon om hvordan du søker deg til australske universiteter finner du på hovedsiden om studier i Australia.

Godkjenning

For å kunne jobbe som veterinær i Norge, må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Når du søker om autorisasjon, vil Mattilsynet vurdere utdanningen din opp mot den norske profesjonsutdanningen i Veterinærmedisin ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Dersom utdanningen din blir vurdert som faglig jevngod med veterinærmedisinstudiet ved NMBU, kan du få autorisasjon. Studieprogrammet du velger bør derfor være mest mulig lik den norske profesjonsutdanningen – med tanke på innhold, lengde og mengde klinisk praksis.

Skolepenger og finansiering

Skolepenger på veterinærstudiet i Australia er høye og ligger gjerne på mellom 50 000 - 60 000 AUD per år. Nærmere informasjon om skolepenger finner du på universitetenes nettsider.

Les mer om hva du kan få i støtte fra Lånekassen.

Du kan søke om støtte fra Lånekassen når du har mottatt «Confirmation of Enrolment» fra lærestedet ditt.  

Følg ANSA Veterinær på Facebook!