Er du glad i dyr og interesserer deg for medisin? Da kan veterinæryrket være noe for deg. Du vil i løpet av studiet lære å forebygge og behandle sykdom hos dyr.

Hva innebærer utdanningen?

Studiet er krevende og tar normalt 5 - 6 år. For å søke må du ha generell studiekompetanse og vanligvis utvalgte realfag. Studiet gir en grundig teoretisk innføring i akvamedisin, anatomi, biokjemi, ernæring, fysiologi, genetikk, klinisk biokjemi og patologi. Det er særlig første del av studiet som fokuserer på teori, men studiet innebærer også praksis. Det er også vanlig med et eller flere fordypningsområder som for eksempel hestemedisin, smådyrmedisin, mattrygghet eller akvamedisin. Les mer på Utdanning.no.

Hvor kan du studere?

Støtte fra Lånekassen

Fra og med høsten 2022 kan man kun få støtte til å studere medisin, sykepleie, provisorfarmasøyt, jordmor, tannlege og veterinærmedisin i EØS-land, Sveits, Storbritannia, USA, Canada, New Zealand og Australia. 

Det er rundt 400 norske veterinærstudenter i utlandet og de fleste av disse studerer i Ungarn og Slovakia. 

Federation of Veterinarians of Europe har en oversikt over veterinærstudier i EU.

Godkjenning 

Det er Mattilsynet som autoriserer veterinærer med utenlandsk utdanning. Det er enklest å få godkjenning i etterkant dersom du studerer innenfor EU/EØS.

Du som er utdannet veterinær i land utenfor EØS, kan få autorisasjon hvis utdanningen din blir vurdert å være faglig jevngod med utdanningen fra NMBU. Dette reguleres i dyrehelsepersonelloven. I tillegg kan det være du  må ta en tilleggsutdanning ved NMBU, før du kan få autorisasjon i  Norge.

 


Annen informasjon

Den norske veterinærforening
Som veterinær kan du være medlem av Den norske veterinærforeningen.  Veterinærforeningen representerer sine medlemmer overfor politikere og næringsliv, er aktive i lønnsforhandlinger og driver rådgiving.

ANSA Veterinær
ANSA Veterinær er et utvalg for norske veterinærstudenter i utlandet. Utvalget jobber med problemstillinger som er knyttet til veterinærstudiene for norske studenter i utlandet, og fungerer som et mellomledd mellom ANSA sentralt og veterinærstudenter i utlandet. I tillegg organiserer ANSA Veterinær fagseminar for veterinærstudenter hvert år. 

Besøk  ANSA Veterinær sine nettsider.

 

Foto: John Donges

Følg ANSA Veterinær på Facebook!