Er du glad i dyr og interesserer deg for medisin? Da kan veterinæryrket være noe for deg. Du vil i løpet av studiet lære å forebygge og behandle sykdom hos dyr.

Hva innebærer utdanningen?

Studiet er krevende og tar normalt 5 - 6 år. For å søke må du ha generell studiekompetanse og vanligvis utvalgte realfag. Studiet gir en grundig teoretisk innføring i akvamedisin, anatomi, biokjemi, ernæring, fysiologi, genetikk, klinisk biokjemi og patologi. Det er særlig første del av studiet som fokuserer på teori, men studiet innebærer også praksis. Det er også vanlig med et eller flere fordypningsområder som for eksempel hestemedisin, smådyrmedisin, mattrygghet eller akvamedisin. Les mer på Utdanning.no.

Hvor kan du studere?

Du kan studere til veterinær i alle land i verden, men det er lettest å få autorisasjon i Norge i etterkant dersom du studerer innen EU/EØS. Det er rundt 400 norske veterinærstudenter i utlandet og de fleste av disse studerer i Ungarn og Slovakia. Lånekassen støtter veterinærutdanning i alle land (såfremt lærestedet er godkjent av landets nasjonale myndigheter).

Federation of Veterinarians of Europe har en oversikt over veterinærstudier i EU.

Godkjenning 

Det er Mattilsynet som autoriserer veterinærer med utenlandsk utdanning.

Du som er utdannet veterinær i land utenfor EØS, kan få autorisasjon hvis utdanningen din blir vurdert å være faglig jevngod med utdanningen fra NMBU. Dette reguleres i dyrehelsepersonelloven.

Personer som har veterinærutdanning fra land utenfor EØS, må ofte ta en tilleggsutdanning ved NMBU, før de kan få autorisasjon i  Norge.

Tilleggsutdannelse
Veterinærer med utdanning fra andre land må gjennomføre tilleggsutdanning ved Norges veterinærhøgskole før autorisasjon innvilges.


Annen informasjon

Den norske veterinærforening
Som veterinær kan du være medlem av Den norske veterinærforeningen.  Veterinærforeningen representerer sine medlemmer overfor politikere og næringsliv, er aktive i lønnsforhandlinger og driver rådgiving.

ANSA Veterinær
ANSA Veterinær er et utvalg for norske veterinærstudenter i utlandet. Utvalget jobber med problemstillinger som er knyttet til veterinærstudiene for norske studenter i utlandet, og fungerer som et mellomledd mellom ANSA sentralt og veterinærstudenter i utlandet. I tillegg organiserer ANSA Veterinær fagseminar for veterinærstudenter hvert år. 

Besøk  ANSA Veterinær sine nettsider.

 

Foto: John Donges

Følg ANSA Veterinær på Facebook!