Du kan studere tannlegestudier på engelsk ved åtte universiteter i Polen. Du finner norske studenter ved alle universitetene.

Om utdanningen

Tannlegeutdanningen er normert til fem år og fører frem til tittelen Doctor of Dental Surgery (D.D.S.). 

Norske tannleger som er utdannet i Polen får autorisasjon i Norge etter fullført utdanning og trenger ikke veiledet praksis etter eksamen.

Aktuelle læresteder

Du kan studere odontologi på engelsk ved åtte universiteter i Polen. Til Poznan, Krakow og Szczecin kan du søke via norske kontorer.

Poznan University of Medical Sciences

For å søke tannlegestudier ved Poznan University of Medical Sciences, må du ha generell studiekompetanse.

Det må ha følgende realfag for å få ta opptakstesten:

 • Biologi 1+2  
 • Enten: kjemi 1+2 eller fysikk 1

Gjennomsnittskarakteren i disse fagene bør være minst 4. Søkere som mangler ett eller to av disse fagene kan også være aktuelle hvis de har annen relevant utdanning og kompetanse. Gode matematikkferdigheter er også positivt.

Det kjøres to opptaksrunder, en med opptakstest og intervju i Kristiansand og Oslo tidlig på våren og en i Oslo nærmere sommeren. Søknadsfrist er ca 2 uker før opptakstest og intervju. Test og intervju kan også gjennomføres i Poznan utover våren.

Du søker gjennom Nordisk Inntakskontor.

Jagiellonian University Medical College, Krakow 

For å søke om opptak til tannlegestudiet ved Jagiellonian University i Krakow, må du ha treårig videregående skole og generell studiekompetanse med fagene engelsk, kjemi 1+2 og enten fysikk 1 eller biologi 1. Du kan søke det året du går i vg2.

Gode engelskkunnskaper, ikke bare generelt, men i de relevante fagene er viktig. Du må ha minimum 4 i engelsk, har du dårligere karakter må du ta TOEFL-test. Søkere som ikke har tatt all skolegang i Norge må ha dokumentasjon på tilstrekkelige engelskferdigheter. Type dokumentasjon avhenger av hvor utdannelsen er fra.

Det er ikke noe formelt krav om biologi fra videregående skole, men du må ha tilegnet deg kunnskaper tilsvarende humanbiologidelen i biologi 1 + 2 for å klare deg på opptaksprøven. Prøven vil bestå av spørsmål innen kjemi og biologi, og det er den som ligger til grunn for opptaket. Opptakstesten holdes i Oslo i slutten av mai/begynnelsen av juni. Du søker gjennom den norske representanten European Educational Consultants.

Du kan finne mer informasjon på Jagiellonian University Medical College sine hjemmesider.

Pomeranian Medical University i Szczecin

Opptakskrav Medisinutdanning:

Du må ha hatt minimum to av følgende fag fra videregående skole for å kunne søke:

 • Kjemi 
 • Biologi 
 • Fysikk 

Ett disse fagene må du ha lest minimum fire semestre på videregående (1+2). Karakterene i disse fagene må ikke være under 4.

Opptakskrav Eduplanet: 

Du må ha hatt minimum to av følgende fag fra videregående skole for å kunne søke:

 • Kjemi 
 • Biologi 
 • Fysikk 
 • Matte

Du må ha fordypning i minst et av disse fagene. PMU ser på de 2 høyeste karakterene i disse fagene og du må ha minimum karakteren 4.

Engelsk krav: TOEFL eller IELTS. 

Du søker via Medisinutdanning.no eller Eduplanet.no.

Medical University of Silesia (Zabre/Katowice)

For å være kvalifisert til å søke på Medical University of Silesia, må du ha et godkjent vitnemål fra videregående skole. For å bli tatt opp, må du ta og bestå universitetets muntlige opptaksprøve. Opptaksprøven består av spørsmål enten innen biologi & kjemi / biologi & fysikk / kjemi & fysikk. Du må også ta en engelsktest, f.eks. IELTS eller TOEFL. 

Du søker via Eduplanet.no

Medical University of Lodz

Du bør ha hatt full fordypning, og gode karakterer i to av fagene kjemi, biologi, fysikk eller matte for å kunne søke. Opptak baserer seg på et intervju (kan gjennomføres via Skype), hvor du vil bli testet i fagkunnskapen din. Du kan bevise engelskkompetansen din enten ved hjelp av en språktest, eller under intervjuet. Søknaden sendes direkte til skolen.

Du kan finne mer informasjon på Medical University of Lodz sine hjemmesider.

Medical University of Warsaw

Du bør ha tatt treårig videregående skole på studieforberedende program, med følgende fag for å kunne søke

 • Kjemi 1 + 2
 • Biologi 1 + 2
 • Fysikk 1

Søkerne blir tatt opp på grunnlag av en multiple-choice opptakstest i fagene kjemi, biologi og fysikk. Opptakstesten blir som regel holdt i mai.

Du må i tillegg vise at du har tilstrekkelig engelskkompetanse til å følge undervisningen. En vanlig måte å gjøre dette på er å ta en TOEFL-test.

Du kan finne mer informasjon på Medical University of Warsaw sine hjemmesider. 

Wroclaw Medical University

Du bør ha tatt treårig videregående skole på studieforberedende program, med kjemi og biologi og enten fysikk eller matte. Kontakt skolen direkte for mer informasjon om fagkrav.

Kandidatene blir tatt opp på grunnlag av karaktersnitt. Det er også krav om test i engelsk, for eksempel TOEFL eller IELTS. Søkere med 4 eller bedre i engelsk fra førsteklasse slipper engelsktest. Søknad sendes direkte til universitetet innen juli.

Du kan finne mer informasjon på Wroclaw Medical University sine hjemmesider.

Medical University of Lublin

Ta direkte kontakt med universitetet for spørsmål vedrørende opptak og opptakskrav. Søknad sendes direkte til universitetet.   

Du kan finne mer informasjon på Medical University of Lublin sine hjemmesider.

 

Godkjenning

For å praktisere som tannlege i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon fra Helsedirektoratet på ANSAs hovedside om tannlegeutdanning i utlandet.

Studieåret

Skoleåret starter opp i september/oktober og går til juni.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Polen.  Studier tilrettelagt på engelsk krever skolepenger. Avgiften varierer fra skole til skole og mellom de forskjellige årene på studiet. Prisen kan variere mellom 110 000-155 000 kroner per år.