På Island er tannlegestudiet et 6-årig profesjonsløp. Etter første semester avholdes det prøver som bestemmer om du kommer videre på studiene. Med denne utdanningen kan du praktisere som tannlege i Norge.

Om tannlegeutdanningen

Det er kun ett universitet i Island som tilbyr odontologiprogrammet. Her har de undervist i odontologi siden 1945. Undervisningen foregår på Islandsk og du må kunne islandsk for å søke opptak, men mye av pensum er på engelsk. Gjennom studiet vil du ha klinisk praksis og konsultere pasienter. Etter fullført studie kan du praktisere som tannlege på Island.

Aktuelle læresteder

Opptakskrav

Du søker deg inn på studiet basert på ditt vitnemål fra videregående. Mange blir tatt opp til første året, men mot slutten av første semester avholdes det en eksamen, hvor kun de 7 beste får fortsette på programmet.

Godkjenning

For å praktisere som tannlege i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra.

Les mer om autorisasjon fra Helsedirektoratet på ANSAs hovedside om tannlegeutdanning i utlandet.

Slik søker du

Du søker om opptak direkte til skolen. Du finner søknaden på skolens hjemmesider. I tillegg må du igjennom en opptakstest etter første semester som bestemmer om du kommer videre eller ikke.

Lær deg islandsk

Du kan søke om et språkstipend til et forberedende språkkurs eller motta støtte til et lengre språkkurs for å lære deg islandsk.

Finansiering

På private universiteter må du betale skolepenger, mens offentlige utdanningsinstitusjoner kun krever et registreringsgebyr. På ANSAs side om finansiering kan du lese om stipend og lån fra Lånekassen.