Vil du studere til tannlege i Danmark? I Danmark bruker de den latinske betegnelsen av faget, odontologi, om tannlegestudiet.

Om utdanningen

Tannlegeutdanningen tar fem år og er delt opp i en treårig bachelor og en toårig kandidat (mastergrad). Som nordmann søker du i en egen kvote med til sammen syv studieplasser fordelt på to universiteter. Aarhus universitet har to studieplasser for nordmenn, Københavns universitet har fem. 

I løpet av studiet lærer du å undersøke, forebygge og behandle sykdommer i menneskers tenner, munn, spyttkjertler og kjeve. Studiet er bygget opp omkring følgende områder:

  • Oral-biologiske basisfag, som anatomi, genetikk og tannmorfologi, som er læren om tennenes form og bygning.
  • Samfunns- og atferdsfag, hvor du har fag som psykologi, pedagogikk og rettsodontologi.
  • Parakliniske fag, fag som forbereder deg til å kunne utføre kliniske arbeid.
  • Kliniske fag, som oraldiagnostikk, tannsykdomslære, protetikk, tannregulering og barnetannpleie.

Finne lærested

Les om faget og studiestedene på Ug.dk

Opptak til bachelor

Du må ha generell studiekompetanse og søke med førstegangsvitnemål. Norske tilleggspoeng telles ikke i utlandet.

Norske elever med IB-vitnemål faller inn under norsk kvote.

Du må ha disse fagene for å kunne søke:

  • Matematik A = R1+R2
  • Kemi B = kjemi 1
  • Fysik B = Fysikk 1 eller Biologi A = biologi 1 + biologi 2
  • Engelsk B = Engelsk 1 (engelsk fra andreklasse)

Fagkrav og tolkning av fag kan endre seg.  Sjekk alltid lærestedets hjemmeside for oppdatert informasjon om fagkrav.

I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du forhøre deg med aktuelle læresteder om det tilkommer ytterligere fagkrav.

Se denne tabellen for å tolke de danske fagkravene. 

Karaktersnitt

Du konkurrer innad i norsk kvote. Karaktersnittet vil derfor variere med snittet på de andre norske søkerne.

Laveste karaktersnitt som ga opptak i 2022 var:

  • København universitet: 10,3 (5,5 i norsk snitt)
  • Aarhus universitet: 10,8 (5,6 i norsk snitt)

Se ofte stilte spørsmål om studier i Danmark for oversettelse av norske karakterer til danske.

Mangler du engelsk eller et realfag?

Hvis du mangler fagkrav kan du ta disse hos privatist i Norge og legge dem ved førstegangsvitnemålet ditt når du søker. Det er også mulig å ta fag samtidig som du søker på studier i Danmark. Da skal det fremkomme av søknaden at du er i ferd med å ta opp et fagkrav, og at papirene på dette vil være i Danmark innen ettersendingsfrist 5. juli. Husk at nye fag ikke skal integreres i vitnemålet, og de vil heller ikke få betydning for karaktersnittet ditt når du søker i kvote 1. Søknaden og andre relevante papirer skal være i Danmark innen søknadsfristen 15. mars.

Det er også mulig å ta gymnasial sommersupplering (GS/GSK) i Danmark. Du kan lese mer om dette her

Engelsk B

Danske universiteter (ikke høyskoler og andre) krever ofte "engelsk b". 
På norsk tilsvarer dette internasjonal engelsk fra andreklasse videregående. 

Kontakt lærestedet direkte og hør hva de godkjenner. Husk at om du tar engelsk b / internasjonal engelsk som privatist, skal faget ikke integreres i vitnemålet, men ligge på et eget kompetansebevis.

Les mer på www.ansa.no/danmark

Kvote 1 

I denne kvoten er det kun karaktergjennomsnittet ditt som teller. Det vil si for 2-3 studieplasser i København, og 2 i Aarhus.

Kvote 2

Les mer om kvote 2 ved Københavns Universitet på deres nettsider

Du finner informasjon om kvote 2 ved Aarhus Universitet på deres nettsider

Opptak til master (med utdanning fra utlandet)

Du finner opptakskrav på universitetenes hjemmesider under kandidat og optagelse. Opptakskrav handler hovedsakelig om at du har bestemte fag i bachelorgraden din med riktig antall studiepoeng.  

Hvordan søke

Bachelor

Du søker via søkeportalen Optagelse.dk. Søknadsfristen er 15. mars.\ klokken 12:00.

Kandidat (master)

Du søker på nett via universitetets hjemmeside. Søknadsfrist er 1. mars eller 1. april.

Godkjenning

For å praktisere som tannlege i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon fra Helsedirektoratet på ANSAs hovedside om tannlegeutdanning i utlandet.

Finansiering

Offentlig utdanning i Danmark er gratis. Du kan lese om lån og stipend fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering.