Dersom du har lyst til å studere tannlege i Belgia kan du velge mellom to undervisningsspråk, nederlandsk eller fransk, ved seks forskjellige læresteder.

Om utdanningen

Utdanningen i Belgia er femårig. Undervisningen er på nederlandsk i Flandern og på fransk i Wallonia. 

Finne lærested

Følgende universiteter tilbyr tannlegeutdanning i Belgia:

Opptakskrav i Flandern

Opptakstesten Toelatingsexamen arts & tandarts. Eksempler fra tidligere års tester finner du på denne nettsiden. Du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i nederlandsk ved å vise til bestått NT2-test (nasjonal språktest).

Opptakskrav i Wallonia

Selve opptaket baserer seg på opptakstest som holdes i Brussel i månedene juli og september.Testen er todelt hvor den ene delen tester dine kunnskaper i biologi, fysikk, kjemi og matematikk. Del to tar for seg kommunikasjon og kritisk analyse.Godkjent vitnemålet ved Ministère de la Communauté Francaise de Belgique som ekvivalent med belgisk vitnemål innen 15. juli. Gode nok franskkunnskaper.  

Søknadsprosess

Beskrivelse av hvordan du søker deg til belgiske universiteter finner du på hovedsiden om utdanning i Belgia (se link til høyre).

Godkjenning

For å praktisere som tannlege i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. Tannlege er et av de harmoniserte yrkene innen EU/EØS og Sveits. Det vil si at dersom du tar en utdanning som leder til autorisasjon som tannlege i Belgia har du rett til autorisasjon i alle de andre landene, inkludert Norge.

Les mer om autorisasjon fra Helsedirektoratet på ANSAs hovedside om tannlegeutdanning i utlandet.

Skolepenger 

Mellom € 600 - 1000 per år.