Vil du bli tannlege? Du må like å hjelpe mennesker, og din hovedoppgave vil være å behandle tannproblemer og tilrettelegge for god tannhelse. De fleste tannleger har enten egen praksis eller jobber i den offentlige helsetjenesten. Tannlegestudiet kalles også odontologi.

Hva innebærer utdanning innen odontologi?

Studiet er krevende og varer vanligvis i 5 år. De første årene innebærer ofte mye realfag, med mer spesialisering etterhvert. Studiet er variert og inneholder teoretisk opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, og mye praktisk trening på pasienter i klinikken.

Du lærer å behandle sykdommer i tenner og tannkjøtt og sette inn proteser. Du lærer også å stille diagnoser og jobbe med tannstillingsfeil og utviklingsforstyrrelser. I tillegg driver du opplysningsarbeid om tannhelse. Etter studiene kan du ta spesialistutdanning innen odontologi. Les mer på Utdanning.no.

Hvor kan du studere?

Støtte fra Lånekassen

Fra og med høsten 2022 kan man kun få støtte til å studere medisin, sykepleie, provisorfarmasøyt, jordmor, tannlege og veterinærmedisin i EØS-land, Sveits, Storbritannia, USA, Canada, New Zealand og Australia. 

Det er  størst sjanse for å få autorisasjon i Norge om man holder seg innenfor EU/EØS. Sentral-Europa og Tyskland pleier å være særlig aktuelle fordi det er mange plasser å søke på i disse landene. Engelskspråklige land har dessverre ikke mange plasser for internasjonale studenter.

Godkjenning

For å kunne jobbe som tannlege i Norge, trenger du autorisasjon fra Helsedirektoratet. Autorisasjon gis av Helsedirektoratet på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende regler. Det betyr at dersom regelverket endrer seg mens du studerer, er det regelverket når du er ferdig og søker om autorisasjon som gjelder, ikke regelverket da du startet. Du er selv ansvarlig for å følge med på endringer i regelverket og for å sørge for at du oppfyller kravene i det regelverket som gjelder når du søker om autorisasjon.

Les mer om autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Tannlege er et harmonisert yrke innen EU/EØS og Sveits. Det vil si at dersom du oppnår autorisasjon som tannlege i et av landene, har du rett til autorisasjon i Norge, samt i resten av EU/EØS. 

Her er en oversikt over hvilke grader/titler/diplomer de ulike harmoniserte utdanningene i EØS-landene som er omfattet av harmoniseringsordninge: https://lovdata.no/static/SF/sf-20081008-1130-01-08.pdf?timestamp=1507892643000

Annen informasjon

Ledige plasser på 3. og 5. semester ved UiO og UiT

Det odontologiske fakultet ved universitetet i Oslo og ved Det Arktiske Universitet har enkelte år direkte opptak til odontologistudiet for søkere med utdanning fra utlandet. Informasjon om dette publiseres på nettsidene til odontologisk fakultet ved UiO
og på nettsidene til UiT Norges arktiske universitet

Den norske tannlegeforening

Den norske tannlegeforening (NTF) er en fagforening for norske tannleger. Foreningen ivaretar tannlegenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

 

 Foto: Sarah-Rose