I Tyskland kan du studere sykepleie på både VGS-nivå og på bachelornivå. For å få støtte av Lånekassen må du studere på bachelornivå. Undervisningen går på tysk, men det er mulig å få støtte til språkkurs fra Lånekassen i forkant av utdanningen.

Om utdanningen

Sykepleieutdanning i Tyskland tilbys både på lavere og høyere utdanningsnivå. Du kan gå en yrkesfaglig utdanning på videregående nivå som leder til tittelen Gesundheits und-Krankenpflegerin, eller du kan ta en bachelorgrad i Nursing. Begge deler vil kunne lede til autorisasjon som sykepleier i Norge. Det er dog kun utdanning på bachelornivå som vil kunne støttes av lånekassen. Denne siden vil derfor ta for seg sistnevnte.

Bachelorgraden i Nursing går over 3-4 år, og undervises på tysk. Du vil kunne få støtte av lånekassen til språkkurs i forkant av studiene.

Finne læresteder

Du finner frem til aktuelle læresteder ved å bruke søkemotoren Hochschulkompass. Det er fremdeles få studiemuligheter på bachelorgradsnivå, men det er planer om flere i fremtiden.
Per i dag er utdanningen til den evangeliske høyskolen i Berlin kanskje den mest aktuelle for norske søkere da den ikke krever noen form for helseutdanning i forkant. De tilbyr det man kaller en dualt studieløp som i prinsipp betyr at praksis og utdanning går hånd i hånd.

Opptakskrav

Opptakskrav bestemmes av det enkelte lærested. Du må ha generell studiekompetanse for å kunne søke på en bachelor innen nursing. Du finner informasjon om ytterligere opptakskrav på lærestedenes hjemmesider under Zulassung.

Språktest

Lærestedene krever at du har tatt en språktest i forkant av utdanningen, gjerne før søknad. Testdaf (Test Deutsch als Fremdsprache) er en test som alle læresteder anerkjenner. Denne kan du ta ved Goethe-Institut i Oslo. 
For deg som vil ta et språkkurs i forkant av utdanningsgraden din, kan du ta opp til to semestre med språkkurs i Tyskland med støtte fra Lånekassen. Les mer om lengre språkkurs her

Slik søker du

På lærestedets hjemmeside, under Bewerbung, vil det stå beskrevet om du skal søke direkte til lærestedet via online- søknad på hjemmesiden, eller via felles søkeportal.

Godkjenning

For å praktisere som sykepleier i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om sykepleierutdanning i utlandet.

Finansiering

Det er gratis å studere ved offentlige læresteder i Tyskland. Private læresteder tar mellom 200-700 euro i skolepenger per måned . Se lånekassens side om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån