Sykepleieutdanningen i Storbritannia er en spesialistutdanning som vil si at du tidlig i studieløpet velger hvilken retning du ønsker å fordype deg i. Viktig: I forbindelse med at Storbritannia går ut av EU må det fremforhandles nye avtaler for godkjenning av helseutdanninger herfra.

Om utdanningen

I Storbritannia tilbys det stor sett spesialistutdanning innen sykepleie og du kan velge mellom for eksempel adult nursery, child nursery, mental health nursery eller midwifery. For å få autorisasjon som sykepleier i Norge er det viktig å velge en generalistutdanning og fagplanen må ligne mest mulig på den norske rammeplanen for sykepleierutdanning. 

Den norske rammeplanen for sykepleierutdanning.

Hvordan finne lærested

Du finner frem til læresteder som tilbyr sykepleiestudier ved å bruke søkemotoren UCAS.

For å få autorisasjon i Storbritannia må du fullføre en studie godkjent av Nursing and Midwifery Council (NMC). Her finner du en oversikt over NMC-godkjente utdanninger.

Opptakskrav

Det er i utgangspunktet ingen formelle opptakskrav annet enn at du må ha generell studiekompetanse. Søkere bør generelt ha 4 i karaktersnitt, og må fremvise gode engelskkunnskaper. 

De siste årene har det blitt vanskelig for norske studenter å komme inn på sykepleierstudiet i Storbritannia. Årsaken til dette er at studieplassene på er finansiert av National Health Service (NHS), og at det i praksis kun er britiske studenter og studenter fra EU-land som kan benytte seg av disse studieplassene. Det er likevel noen universiteter som tar opp studenter som bor utenfor EU.

Ta kontakt med det universitetet du ønsker å søke på, og forhør deg om mulighetene for å bli tatt som søker fra Norge. Da vil du også få vite hva du må ha i karaktersnitt.

Opptakskrav for sykepleieutdanning i Storbritannia.

Slik søker du

Du søker gjennom UCAS. Veiledning til utfylling av UCAS søknaden finner du på våre sider.

For opptak til mastergrad, skal søknaden sendes direkte til lærestedet. Du finner søknaden på lærestedets hjemmesider.

Søk gjennom en agent

Det finnes flere agenter som samarbeider med enkelte britiske universiteter. Ta gjerne kontakt med en eller flere av dem for å få personlig hjelp med søknaden din:

Godkjenning

For å praktisere som sykepleier i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra.

Det er lurt å skaffe en bekreftelse på autorisasjonsstatus i UK (CCPS - Certificate of Current Professional Status) før du søker autorisasjon hos Helsedirektoratet.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om sykepleierutdanning i utlandet.

Viktig: I forbindelse med at Storbritannia går ut av EU må det fremforhandles nye avtaler for godkjenning av helseutdanninger herfra.

Skolepenger

Skolepenger ligger vanligvis på mellom 100.000 og 300.000 kroner i året(noen er dyrere enn dette) avhengig av universitetet.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offisielt godkjente læresteder for høyere utdanning i Storbritannia. Du kan få støtte til en hel grad eller del av en norsk grad. Ettårige eller toårige utdanninger (Fdg eller HND) vil ikke bli støttet av Lånekassen. Dette gjelder også toårige grader på bachelornivå.