I Spania heter sykepleiestudiet Enfermería og er en generalist utdanning på fire år. Spesialistutdanning foregår på masternivå.

Om utdanningen

I Spania er sykepleie en generalistutdanning; slik er det også med sykepleierstudiet i Norge. Spesialistutdanning, som jordmor, kreftsykepleie, etc. kan tas på masternivå, men du må først få en formell godkjenning av spanske utdanningsmyndigheter dersom du har utdanning fra Norge. 

Finne lærested

Bruk søkemotoren til det spanske utdanningsdepartementet for å finne frem til bachelor- og mastergrader.

Det private universitetet Universidad Cardenal Herrera i Valencia tilbyr sykepleieutdanning på engelsk det første året og de tre siste årene på spansk. I løpet av det første året tilbys spanskundervisning slik at man skal kunne fortsette på spansk fra andre år. 

Opptakskrav

Det er ingen fagkrav. Snittet for å komme inn på offentlige universiteter går fra 2 til høyere enn en norsk 6, avhengig av universitetet.

Private universiteter har sine egne opptakskriterier.

Hvordan søke

Informasjon om hvordan du søker finner du på ANSAs hovedside om studier i Spania

Godkjenning

For å praktisere som sykepleier i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra. Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om sykepleierutdanning i utlandet.

Skolepenger

Studieavgiften ligger på rundt 10 000 nok i året på offentlige universiteter og 50 000 – 180 000 nok på private universiteter.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Spania. Les mer om hvor mye du kan få i støtte på ANSAs sider om finansiering.