Du kan studere sykepleie på engelsk i Polen ved fem universiteter. Studiet tar 3- 4 år avhengig av universitetet. Du søker direkte til alle skolene. NB! Store prisforskjeller.

Medical University of Gdansk

For å søke sykepleiestudier ved Medical University of Gdansk, må du ha generell studiekompetanse. Det er anbefalt at du har noe realfag:

  • Biologi 1
  • Enten Kjemi 1, Fysikk 1 eller Matematikk R1

Gjennomsnittskarakter i disse fagene bør være minst 4. Søkere som mangler fagene kan også være aktuelle hvis de har annen relevant utdanning og kompetanse. Kvalifiserte søkere blir kalt inn til et opptaksintervju.

Søknadsfrist i slutten av juli.             

Skolepenger er 23 000 PLN i året.

Medical University of Silesia in Katowice

Ved Medical University of Silesia in Katowice trenger du generell studiekompetanse og engelsktest. I tillegg har skolen søknadskjema på sine hjemmesider du må fylle ut.

Skolepenger er ca. 8500 EUR i året.

Medical University of Lodz

Ved Medical University of Lodz trenger du generell studiekomptanse med fordypning i ett av fagene kjemi, biologi, fysikk eller matte, og med gode resultater. I tillegg krevers det at du tar en engelsktest. Etter at du har søkt vil du få innkallelse til en opptakstest/intervju via skype.
Programmet vil bare starte opp dersom minimum 36 studenter registrerer seg til det første studieåret.

Skolepenger er ca 5.700 Euro per år

Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz

Ved Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz baseres opptaket på et online intervju via skype hvor du vil få spørsmål innen biologi samt spørsmål om din motivasjon for å studere sykepleie. Du trenger også generell studiekomptanse med fordypning i ett av fagene kjemi, biologi eller fysikk

Skolepenger er 8000 Euro per år. 

Godkjenning

For å praktisere som sykepleier i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. Sykepleie er et av de harmoniserte yrkene innen EU/EØS og Sveits. Det vil si at dersom du tar en utdanning som leder til autorisasjon som sykepleier i et av landene, har du rett til autorisasjon i alle de andre landene, inkludert Norge.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om sykepleierutdanning i utlandet.

Finansiering av sykepleiestudier

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Polen.