I Irland kan du studere sykepleie ved flere læresteder.

Om sykepleieutdanningen i Irland

Den irske sykepleieutdanningen går over fire år.

For å få autorisasjon som sykepleier i Norge, er det viktig at du velger en generalistutdanning (general nursing) og ikke en spesialistutdanning som psychiatric nursing eller children’s nursing.

Les mer om sykepleieutdanningen i Irland på Irish Nursing Board.

Studiesteder for sykepleie i Irland 

Bruk søkemotoren CAO for å finne frem til studier som tilbys ved de ulike lærestedene.  

Vær oppmerksom på at det er kun bachelorgrader på level 8 som gir rett til støtte fra Lånekassen. 

Opptakskrav 

Opptakskravene varierer mellom lærestedene. Du vil som regel bli vurdert på snitt fra videregående. Mange læresteder har realfagskrav.

Nærmere informasjon om studiet og opptakskrav finner du på hjemmesiden til universitetet under entry requirements

Oversettelse av irske karakterer til norske 

For informasjon om omregning av snitt se ANSAs side om studier i Irland.

Språktest 

De fleste universitetene krever en språktest for internasjonale studenter, enten TOEFL eller IELTS. 

For opptak til bachelor kan karakter fire eller bedre fra engelsk i tredje klasse (eksamen eller standpunkt) godtas som alternativ til språktest. Undersøk alltid språkkrav direkte med universitetet du søker til.  For opptak til master kreves det som regel språktest.  

Slik søker du

De fleste universiteter ønsker at du søker online gjennom det sentrale opptakssystemet Central Applications Office (unntak for noen private universiteter). Du kan søke på inntil ti kurs gjennom CAO. Du må liste opp kursene i prioritert rekkefølge fra 1 til 10.

Søknadsperioden er mellom 1. november og 1. februar. Enkelte skoler og fag er åpne for late applications frem til 1. mai.

Informasjon om hvordan du søker gjennom CAO finner du på ANSAs side om studier i Irland.

Godkjenning av studiene

For å praktisere som sykepleier i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til autorisasjon som sykepleier i landet man har utdanningen fra.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om sykepleierutdanning i utlandet.

Finansiering 

Det er rimelig å studere i Irland. I de fleste tilfeller betaler man rundt 3000 euro i skolepenger per år (free fees). På ANSAs side om finansiering kan du se hvor mye du vil få i støtte fra lånekassen.

Lånekassen gir støtte til offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Irland.