Liker du å arbeide med mennesker?  Som sykepleier gir du medisinsk pleie og omsorg, og du kan også utføre helsekontroller og gi råd og veiledning til alle aldersgrupper. Sykepleiere hjelper også mennesker som er syke over lang tid eller har psykiske lidelser.

Sykepleie er et bredt fagområde og det er mange muligheter for spesialisering. Utdanningen inneholder medisinske og psykologiske fag og veksler mellom teori og praksis. Les mer på Utdanning.no.

Godkjenning 

For å kunne jobbe som sykepleier i Norge, trenger du autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Sykepleie er et av de harmoniserte yrkene innen EU/EØS og Sveits. Det vil si at dersom du tar en utdanning som leder til autorisasjon som sykepleier i et av landene, har du rett til autorisasjon i alle de andre landene, inkludert Norge.

Det er viktig å være oppmerksom på hvilken sykepleierutdanning man velger. I noen land er sykepleierutdanningene delt i spesialiserte grener og nivåer, og det finnes retninger og utdanninger som ikke fører til autorisasjon i Norge.  Alle land i EU/EØS og Sveits har likevel minst én utdanning innen sykepleie som kan gi norsk autorisasjon. Det er viktig å merke seg at man må oppnå autorisasjon i studielandet, altså gjennomføre alle ev. praksisperioder og eksamener som kreves for å få rett til å utøve yrket i studielandet.

Her er en oversikt over hvilke grader/titler/diplomer de ulike harmoniserte utdanningene i EØS-landene må føre til for at utdanningen skal gi rett til autorisasjon i Norge.  

Les mer om godkjenning av sykepleierutdanning fra utlandet på Helsedirektorates hjemmesider.

 

Utdanning utenfor EØS

Regjeringens rammeplan for sykepleierutdanning regulerer innholdet for norsk sykepleierutdanning. Utdanninger fra utenfor EU/EØS må inneholde det samme for å bli vurdert som jevngod . 

I tillegg må man være oppmerksom på at alle sykepleiere utdannet i land utenfor EØS må ta kurs i nasjonale fag, legemiddelhåndtering og fagprøve for å kunne få autorisasjon som sykepleier i Norge. Kursene kan ha høy egenandel; i 2018 koster de ca. 50 000 kroner for sykepleiere. 

Jevngod?

Det er fire forhold man må undersøke når man lurer på om utdanningen man skal ta kan bli vurdert som jevngod med den norske; det er utdanningens nivå, innhold og omfang samt grad av integrert praksis. Ta i bruk norsk rammeplan eller fagplan for å se om dette samsvarer med utdanningen du ønsker å ta i utlandet. 

Støtte fra Lånekassen

Fra og med høsten 2022 kan man kun få støtte til å studere medisin, sykepleie, provisorfarmasøyt, jordmor, tannlege og veterinærmedisin i EØS-land, Sveits, Storbritannia, USA, Canada, New Zealand og Australia. 

Norsk sykepleierforbund

Norsk sykepleierforbund er fagorganisasjonen for sykepleiere i Norge. De representerer medlemmers interesserer, gir rådgivning og tilbyr en rekke medlemsgoder.

Videreutdanning

I Norge kan du først bli sykepleier, og deretter videreutdanne deg til å bli for eksempel helsesøster, jordmor og kreftsykepleier. I mange andre land er disse egne grunnutdanninger på 3 eller 4 år som ikke bygger på sykepleieutdanningen. Du bør derfor sjekke studiet du ønsker å ta for om det er en grunnutdanning eller en videreutdanning.

 

Foto: Christiaan Triebert