Du kan studere social work ved en rekke universiteter i Sør-Afrika, på bachelor- eller masternivå, men det er også mulig å reise på utveksling fra et norsk lærested for et semester eller to. Undervisningen går på engelsk og skolepengene er rimelige sammenlignet med andre engelskspråklige land.

Om utdanningen

Om du har lyst til å arbeide medmennesker som trenger støtte i vanskelige livssituasjoner kan sosionomfaget være noe for deg. Utdanningen gir deg kunnskaper og ferdigheter til å kunne forbygge og løse sosiale problemer for familier og enkeltpersoner, og du lærer hvordan du skal møte og snakke med mennesker.

Utdanningen har et bredt fokus; fattigdom, arbeidsledighet, rusrelatert problematikk, barne- og familiearbeid, fysisk/psykisk helse, kriminalomsorg og eldreomsorg, for å nevne noen av de mest sentrale.

Studiet kan legges opp noe forskjellig. Her kan du se hvordan Cape Town University legger opp sin bachelorgrad (side 32).

 • Sosionom i utvalgte land

Aktuelle læresteder

Du kan studere social work ved flere universiter i Sør-Afrika. Under finner du en ikke-fullstendig liste over universiteter som tilbyr dette studiet.

Opptakskrav

For å søke på en bachelorgrad må du har generell studiekompetanse. For å søke på en mastergrad må du ha en faglig relevant bachelorgrad. En del universiteter krever at du har en fireårig bachelorgrad for å kunne søke på master. Dersom dette gjelder for ditt lærested, spør du om det er mulig å ta et honours-år hos dem i forkant av opptak (siste året av bachelorgraden/første år på masternivå). Dette vil være støttet av Lånekassen.

Opptakskriterier (på begge utdanningsnivåer) ut over dette, bestemmes av det enkelte lærested. Dette kan dreie seg om at du må ha et visst snitt i enkelte fag (gjerne oppgitt prosentvis), ta en opptakstest eller stille til intervju. Du finner informasjon om opptakskrav på universitetets hjemmeside, under Admission og ikke minst Entry requirements. Dersom det ikke står der, kontakter du International Office ved lærestedet og forhører deg.

Språkkrav

De fleste universiteter krever at du tar en engelsktest i forkant av søknad. TOEFL og IELTS er de vanligste testene. For å søke på for eksempel Cape Town University må du ha minst 88 i score på TOEFL-testen.

Slik søker du

Bachelor

Få godkjent vitnemålet ditt

For å søke på en bachelorgrad i Sør-Afrika må du først ha et Exemption Certificate. Dette er en bekreftelse fra de sørafrikanske utdanningsmyndighetene på at din norske skolegang er likeverdig den sørafrikanske.

For å få et Exemption Certificate fyller du ut søknaden som du finner her: www.hesa-enrol.ac.za/mb >Application >Application Form.

 • Legg ved kopi av vitnemålet ditt, én på norsk og én oversatt til engelsk, samt kopi av passet ditt. Kopiene skal være stemplet hos enten Fylkesmannen, eller den sørafrikanske ambassaden i Oslo, telefon 23 27 32 20.
 • Betal registreringsavgiften. Se  www.hesa-enrol.ac.za/mb >Fees
 • Send papirene til adressen oppgitt øverst i søknadsskjemaet. 
 • Når søknaden din er ferdig behandlet vil både du, og universitetene du søker på, motta et Exemption Certificate.

Tekniske universiteter

Dersom du søker deg til et teknisk universitet må du sende vitnemålet ditt til South African Qualifications Authority, SAQA.

Universiteter i KwaZulu-Natalprovinsen

For deg som søker på universiteter i KwaZulu-Natalprovinsen skal du som regel sende papirene dine til godkjenning hos Central Applications Office. Du vil finne opplysninger om hvor du skal sende vitnemålet ditt for godkjenning på lærestedets hjemmesider.

Søknad

Søknadsfristene varierer mellom lærestedene, men er ofte på høsten. Cape Town University har for eksempel søknadsfrist 30. september, men du kan søke allerede fra april og utover.

Du finner søknadsskjema på universitetets hjemmeside. Dersom det ikke er tilgjengelig der, kontakter du universitetets internasjonale kontor og ber om å få det tilsendt. 
Sammen med søknaden legger du en kopi av vitnemålet ditt på norsk og én på engelsk. Disse skal være stemplet hos en offentlig institusjon. 

 • Betal søknadsavgift (50-150 dollar).
 • Vær klar over at du må semesterregistrere deg før undervisningen starter, som regel i slutten av januar. 

Testresultatene fra TOEFL/IELTS skal sendes direkte til universitetet fra testsenteret.

Master

Søknadsfristene er som regel i september- oktober for studiestart i februar. Du søker direkte til universitetet via hjemmesiden deres.

Det er vanlig å legge ved:

 • Bachelorvitenmålet oversatt til engelsk
 • Motivasjonsbrev (engelsk)
 • Ett eller flere anbefalingsbrev (engelsk)
 • CV (engelsk)
 • Eventuelt også et skriftlig arbeid du har gjort (engelsk) 


Testresultatene fra TOEFL/IELTS skal sendes direkte til universitetet fra testsenteret.
NB: I noen tilfeller er det nødvendig å få en godkjenning av bachelorgraden din fra SAQA.

Godkjenning

Det er ingen krav om formell godkjenning av sosionomutdanning fra utlandet. Siden faget i Norge er styrt av en rammeplan, kan det likevel være en ide å få en faglig uttalelse fra en norsk høgskole som dokumentasjon på at utdanningen er faglig jevngod med den norske.

Fellesorganisasjonen (FO) for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

Skolepenger og finansiering

Du finner informasjon om skolepenger under Student Fees eller Costs på universitetets hjemmeside. Internasjonale studenter betaler mer enn de lokale. Skolepenger oppgis en del ganger per fag, i stedet for i samlet sum. Vanligvis ligger skolepengene for et skoleår på 5 000 - 8 000 dollar i året. Se lånekassens side om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån.