I Danmark kalles sosionomutdanning for Socialrådgiveruddannelse. Utdanningen varer i 3,5 år og tilbys ved 11 læresteder. Du kan studere ved en sosial høyskole eller ved Aalborg universitet.

Om utdanningen

Utdanningen består av teoriundervisning, praksis, bachelorprosjekt og eksamen. Innholdet i utdanningene ved de ulike lærestedene er stort sett det samme, men oppbygningen er forskjellig.

Det er undervisning i fire fagområder:

  • sosialt arbeid og sosialrådgivning

  • psykologi og psykiatri

  • jus

  • samfunnsvitenskap

  • Sosionom i utvalgte land

Finne lærested

Du finner aktuelle læresteder på UddannelsesGuidens informasjon om Socialrådgiver.

Opptakskrav

I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du forhøre deg med aktuelle læresteder om det tilkommer ytterligere fagkrav.

Hvordan søke

Du søker om opptak via søkeportalen Optagelse.dk. Søknadsfrist er 15. mars.

Godkjenning

Det er ingen krav om formell godkjenning av sosionomutdanning fra utlandet. Siden faget i Norge er styrt av en rammeplan, kan det likevel være en ide å få en faglig uttalelse fra en norsk høgskole som dokumentasjon på at utdanningen din er faglig jevngod med den norske sosionomutdanningen.

Du kan lese mer om sosionomutdanning i utlandet på ANSAs sider.

Finansiering

Offentlig utdanning i Danmark er gratis. Du kan lese om stipend og lån fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering.