Har du lyst til å hjelpe til med å finne løsninger som forbedrer livskvaliteten til enkeltpersoner eller grupper av mennesker?

Hva innebærer utdanningen?

I utdanningen for å bli sosionom lærer du hvordan du skal gi råd og veiledning og formidle hjelpetiltak. Det kan være økonomisk bistand, hjelp til å finne bolig eller plass på institusjon. Du lærer hvordan du skal forholde deg til lover og regler og være et bindeledd mellom samfunnets ressurser og behovene til innbyggerne. Les mer på Utdanning.no.

Hvor kan du studere?

Du finner studier innenfor sosialt arbeid i de fleste land, men studiet vil være lagt opp ulikt både i innhold og form. I Norge er sosionomstudiet styrt av en rammeplan som tar for seg norske forhold på fagområdet.

  • Sosionom i utvalgte land

Godkjenning

Det er ingen krav om formell godkjenning av sosionomutdanning fra utlandet. Siden faget i Norge er styrt av en rammeplan, kan det likevel være en ide å få en faglig uttalelse fra en norsk høgskole som dokumentasjon på at utdanningen er faglig jevngod med den norske.

Annen informasjon

Fagforening

Fellesorganisasjonen (FO) for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

Jobbmuligheter

Mange sosionomer arbeider på sosialkontor, innen barnevern, barne- og ungdomspsykiatrien, i organisasjoner eller har administrative oppgaver i det offentlige.

 

Foto: Toms Baugis