Ungarn har tilbud om psykologistudier på engelsk. Merk at Helsedirektoratet siden 2016 har vurdert at denne utdanningen ikke leder til autorisasjon som psykolog i Norge. Du kan lese mer om dette på Helsedirektoratets nettsider. For den som er interessert i å studere teoretisk psykologi uten at det leder til autorisasjon som psykolog i Norge, finnes det for øvrig gode muligheter for dette.

Om utdanningen

Les om psykologiutdanning i utlandet på vår hovedside om faget.

Aktuelle læresteder

Slik søker du

Du søker direkte til lærestedet, begge lærestedene har opptakstest. 
Eötvös Loránd University (ELTE) eller University of Pecs

Godkjenning

Dersom du vil jobbe som klinisk psykolog, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet

Ungarn har tilbud om psykologistudier på engelsk. Helsedirektoratet vurderte i 2016 at den engelskspråklige psykologutdanningen ikke leder til autorisasjon som psykolog i Norge. Du kan lese mer om dette på Helsedirektoratets nettsider: https://helsedirektoratet.no/status-vedrorende-elte-kandidater#2/For studenter som er interessert i å studere teoretisk psykologi uten sikte på autorisasjon i Norge, er det gode muligheter for å studere dette i Ungarn.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Ungarn.

 

 

Bannerfoto: Sesvecan photography