Psykologiutdanning fra UK er bygd opp annerledes enn den norske profesjonsutdanningen og det finnes ingen forhåndsgodkjente utdanninger som fører til autorisasjon som klinisk psykolog i Norge. Det finnes ellers mange muligheter innen teoretisk psykologi. Viktig: I forbindelse med at Storbritannia går ut av EU må det fremforhandles nye avtaler for godkjenning av helseutdanninger herfra.

Om utdanningen

Les om psykologiutdanning i utlandet på ANSAs hovedsider om faget.

Hvordan finne studium

På UCAS kan du finne bachelorgrader og mastergrader.

Søk etter utdanninger akkreditert av BPS 

Opptakskrav 

Du må ha generell studiekompetanse for å søke på bachelorgrader. Utover dette varierer fag og karakterkravene, avhengig av hvilken type psykologi du skal søke. Sjekk skolenes websider for spesifikk informasjon om opptakskrav.

Hvordan søke

Du skal søke gjennom UCAS. Her finner du en veiledning til UCAS søknaden.

For opptak til master- og doktorgrader skal søknaden sendes direkte til lærestedet.

Agenter

Det finnes flere agenter som samarbeider med enkelte britiske universiteter. Ta gjerne kontakt med en eller flere av dem for å få personlig hjelp med søknaden din:

Godkjenning

Dersom du vil jobbe som klinisk psykolog, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet. Etter Storbritannia meldte seg ut av EU vil søknader herfra behandles i kategorien utenfor EU/EØS og det er stor usikkerhet om klinisk psykologi utdannelse herfra vil kunne innvilges autorisasjon.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.

Viktig: I forbindelse med at Storbritannia går ut av EU må det fremforhandles nye avtaler for godkjenning av helseutdanninger herfra.

Skolepenger

Skolepenger ligger mellom 120.000 og 300.000 kroner eller mer avhengig av universitetet. På doktorgradsnivå kan kostnadene være betydelig høyere.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offisielt godkjente læresteder for høyere utdanning i Storbritannia. Husk at støtten fra Lånekassen ikke er en garanti for å få autorisasjon i Norge.

Nyttige linker

 

Bannerfoto: Mariano Mantel