I Sverige kan du studere teoretisk psykologi på bachelor- og masternivå. Den kliniske psykologutdanningen i Sverige skjer gjennom det femårige psykologprogrammet. Du kan søke på grunnlag av karaktersnitt og/eller test.

Om utdanningen

Utdanningen er gratis, og det er opptak to ganger i året.

Les om psykologiutdanning i utlandet på vår hovedside om faget.

Aktuelle læresteder 

Opptakskrav

Du finner karakter- og opptakskrav i søkemotoren www.studera.nu og på lærestedenes hjemmesider.

For å søke på bachelorgrad må du ha:

  • Grundläggande behörighet, som tilsvarer Generell studiekompetanse i Norge. Les mer på antagning.se
  • Matematik 2a / 2b / 2c som tilsvarer matematikk teoretisk eller praktisk Vg1 + Vg2 (224 årstimer)
  • Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 som tilsvarer samfunnsfag (84 årstimer) + historie (140 årstimer) 

    Kilde: Bedømningshandboken (2020)

På masternivå søker du på grunnlag av faglig relevant bachelorgrad. Lærestedene nevner ofte bestemte fag du skal ha hatt i bachelorgraden med et bestemt antall studiepoeng. Det finnes ikke toårige mastergradsutdanninger som leder til svensk autorisasjon som psykolog. 

Ditt karaktersnitt

I Sverige er det to hovedveier til opptak. Du kan søke på grunnlag av karaktergjennomsnittet på førstegangsvitnemålet og på grunnlag av Högskoleprovet. Mange gjør begge deler. Fagkravene gjelder i begge kvotene.

Du kan lese mer om beregning av karaktersnitt i Sverige på ANSAs hovedside om studier i Sverige.

Opptakstest

Dersom du er usikker på om snittet ditt holder, eller vil maksimere dine sjanser for å komme inn, bør du også ta Högskoleprovet. Dette er en opptakstest til høyere utdanning i Sverige og rundt 1/3 av alle studieplasser er forbeholdt søkere med gode resultater herfra. Du testes blant annet i matematikk og logikk, samt språk (svensk og engelsk). Poengskalaen går fra 0-2, der 2 er best.

Poengsum 

Du finner siste tilgjengelige poengsum på søkemotoren studera.nu under «antagningsstatistik». Der vil du kunne lese av karaktersnitt under kolonnen «HP». 

Godkjenning

Dersom du vil jobbe som klinisk psykolog, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.

Hvordan søke og søknadsfrister

Du søker om opptak via søkeportalen antagning.se.

Søknadsfristen er 15. april til høstsemesteret. Til vårsemesteret er søknadsfristen 15. oktober.

Finansiering

Det er gratis å studere i Sverige. På Lånekassen sine sider om utdanning i utlandet kan du lese om stipend og lån.