I Irland kan du studere psykologi ved en rekke universiteter og Institutes of Technology (høyskoler). En bachelorgrad i psykologi tar 3 til 4 år. På postgraduatenivå finner du mastergrader og doktorgrader som tar 1 til 3 år å fullføre.

Om utdanningen

Les om psykologiutdanning i utlandet på vår hovedside om faget.

Klinisk psykologi i Irland

Ønsker du å bli klinisk psykolog bør du gå på en skole som er akkreditert av The Psychological Society of Ireland. Her finner du en oversikt over akkrediterte bachelor-, master- og doktorgrader. For å bli godkjent psykolog i Norge må du først bli godkjent i Irland og da må du fullføre en doktorgrad.

I Irland kan du studere klinisk psykologi ved:

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse for å søke på bachelorgrader. Utover dette varierer fag og karakterkravene, avhengig av hvilken skole og type psykologi du skal søke. Ofte er det ikke noen fagkrav for dette studiet.

ANSAs side om studier i Irland får du informasjon om hvordan du regner ut snittet ditt til irsk.

For å kunne søke på en master- eller doktorgrad (postgraduate degree) i klinisk psykologi kreves det en akkreditert bachelorgrad.

Hvordan søke

Bachelor

De fleste universiteter ønsker at du søker online gjennom det sentrale opptakssystemet CAO (unntak noen private universiteter). Søknaden og veiledning til utfylling av søknaden (på engelsk) finner du på www.cao.ie

Du kan søke på opptil ti kurs gjennom CAO. Du må liste opp kursene i prioritert rekkefølge fra 1 til 10.

Søknadsperioden er mellom 1. november og 1. februar. Enkelte skoler og fag er åpne for late applications frem til 1. mai.

Master/PhD

Du finner informasjon om opptak og søknad på lærestedets hjemmeside. Merk deg at ikke alle lærestedene tar opp internasjonale søkere til PhD.

Godkjenning

Dersom du vil jobbe som klinisk psykolog, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Studier i Irland er lave og koster vanligvis rundt 3000 euro i året for norske søkere.

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Irland.

Nyttige linker

 

Bannerfoto: Cord Cardinal