I Finland kan du studere psykologi ved seks universiteter. Studiet er delt opp i bachelor og master. Undervisningen foregår hovedsakelig på finsk, så du må kunne språket for å søke opptak. Lånekassen støtter inntil ett år med språkkurs i Finland. Dersom du ønsker å jobbe som psykolog i Norge, trenger du autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Om psykologistudiet i Finland

Psykologiutdanningen i Finland er delt opp i bachelor og master. Studiet er normert til fem og et halvt år. Undervisningen foregår hovedsakelig på finsk ved de fleste lærestedene, men ved Åbo Akademi er undervisningen på svensk. Ved University of Helsinki er det noe engelskspråklig undervisning og det meste av pensum er på engelsk. Du kan velge om du vil avholde eksamener og presentasjoner på finsk, svensk eller engelsk.

Aktuelle læresteder:

Totalt er det 50 studenter som kommer inn. 20 studenter kommer inn kun basert på resultatet av opptaksprøven, men 30 kommer inn på grunnlag av både vitnemålkarakterer og opptaksprøven.

Totalt kommer 70 studenter inn basert på to opptaksprøver.

Totalt 40 studenter hvert år, de fleste på grunnlag av både vitnemål og opptaksprøve, mens noen kommer inn kun basert på resultatet av opptaksprøven.

Totalt 40 stykker kommer inn på grunnlag av vitnemål og opptaksprøve.

Totalt 33 studenter som kommer inn etter opptaksprøve og intervju.

Rundt 20 studenter kommer inn hvert år, basert på opptaksprøve og intervju. Studiet i Åbo er på svensk.

Med norsk vitnemål kan man stort sett bare komme inn igjennom opptaksprøven.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse fra videregående for å søke deg inn på studiet. I tillegg må du ta en opptakstest. Opptaksprøven foregår som regel i mai måned i Finland, men undersøk alltid dette direkte med lærestedet du søker til.

Merk at informasjonen under kun er veiledende, da det kan forekomme endringer i opptaket fra år til år. Dobbeltsjekk alltid informasjonen om opptaksprøven og inntaket direkte med lærestedet.

Opptaksprøver Helsinki, Åbo/Turku og Tampere

Samarbeider om opptaksprøven, og du kan velge hvilket universitet du vil ta prøven ved, men må gi beskjed til de andre skolene. Prøven er på finsk eller svensk, men du må vise til gode kunnskaper også i det språket du ikke tar prøven på. Prøven er to-delt; en tester allmenkunnskap og en tester matematiske og statistiske ferdigheter.

Opptaksprøver Jyväskylä

Første opptaksprøve er en multiplechoice test med 30 spørsmål. 100 stykker kommer videre, basert på opptakstest eller opptakstest + karaktersnitt fra videregående, til andre opptaksprøve. Denne er muntlige samtaler i gruppe og individuelt, samt skriftlige oppgaver. Totalt 70 stykker kommer inn på programmet.

Opptaksprøver Eastern Finland

Her har du opptaksprøve en gang i mai, og du må selv møte opp til prøvetiden. Du kan finne informasjon om når og hvor prøven er på skolens hjemmeside.

Opptaksprøver University of Turku og Åbo Akademi

Har den samme skriftlige prøven som Helsinki og Tempere, etterfulgt av en muntlig samtale; individuell og i gruppe. På Åbo Akademi er hele utdannelsen på svensk.  

Slik søker du

Du søker via den nasjonale studieinfo-tjenesten Studyinfo.fi. Via denne siden kan du søke inntil seks studieprogrammer i én og samme søknad. 

For mer informasjon om hvordan du søker høyere utdanning i Finland, kan du lese Applying to higher education på Studyinfo.fi.  

Kontakt lærestedet direkte for informasjon om søknadsfrister.

Lær deg finsk

Ønsker du å lære deg finsk, gir Lånekassen støtte til kortere og lengre språkkurs. Du kan få støtte i inntil ett år for å lære deg finsk, selv om du planlegger å ta en engelskspråklig grad.

Godkjenning

Dersom du vil jobbe som klinisk psykolog, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Offentlig utdanning i Finland er gratis, også for norske studenter. Du kan lese mer om hva du kan motta i støtte fra Lånekassen på ANSA sine sider om finansiering.