I Norge har vi ingen egen naprapatutdannelse men yrkestittelen er nå beskyttet. Det betyr at du trenger en autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som naprapat i Norge. De fleste som studerer naprapati i utlandet, gjør det i Sverige.

Som naprapat jobber du med å finne den underliggende årsaken til smerten, og du vil på en manuell måte bidrar til å korrigere og forebygge denne. Behandlingen er sammensatt av flere metoder brukt av fysioterapeuter og kiropraktorer. 

  • Naprapati i utlandet

Aktuelle land

For å bli medlem av Norges naprapatforbund kreves utdannelse fra et av disse tre studiestedene:

Naprapathögskolan i Stockholm, Sverige

Napratpathögskolan er privat og studiet er på 4 år. I tillegg kommer et femte turnusår for å få bli godkjent naprapat i Norge

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen kan du besøke sidene til Norges Naprapatforbund. Du kan også kontakte dem direkte.

Godkjenning

Naprapati er en beskyttet yrkestittel i Norge. Uteksaminerte naprapater må gjennomgå en ettårig turnustjeneste før det kan søkes om autorisasjon. Etter turnus kan du søke om autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Jobbmuligheter

De fleste naprapatene jobber i egne klinikker eller er ansatt innen helsesektoren. Les mer på Utdanning.no.