ANSA anbefaler ikke å ta medisinutdanning i USA, dersom du ønsker å jobbe som lege i Norge.

Hvorfor du ikke bør studere medisin i USA:

Medisinstudiet i USA tar rundt 8 år. Først må man ta en Bachelor of science på 4 år med hovedvekt på realfagene biologi, fysikk, kjemi, matematikk. Dette kalles pre-medical studies fordi det skal forberede studentene til medisinstudiet. De neste 4 årene studerer man medical studies på Medical School. Det er det som er selve medisinutdanningen.

Det er tre grunner til at det ikke anbefales å studere medisin i USA dersom du senere ønsker å jobbe i Norge:

  1. Utfordring med å få autorisasjon i Norge. Lege er en beskyttet tittel som krever at du får godkjenning fra Helsedirektoratet. Det kan være en utfordring å få medisinutdanning fra USA godkjent, fordi utdanningen er veldig annerledes sammenliknet med den norske profesjonsutdanningen i medisin med tanke på oppbygning, innhold, lengde og krav til praksis. Helsedirektoratet må derfor vurdere om utdanningen er jevngod med tilsvarende norsk utdanning. Dersom du får utdanningen vurdert som jevngod med den norske profesjonsutdanningen i medisin, må du i neste omgang gjennomføre og bestå tilleggskrav. Kravene omfatter kurs i nasjonale fag og legemiddelhåndtering, samt en fagprøve som måler om du har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendig for arbeid i det norske helsevesenet. Helsedirektoratet forhånds-godkjenner ikke utdanning fra utlandet, så du vil ikke kunne få noen garantier på at utdanningen kan bli godkjent i forkant av studiet.

  2. Det er svært vanskelig å komme inn på Medical School. Mange Medical Schools prioriterer studenter som er bosatt i lærestedets stat. På f.eks. Colombia sin nettside for internasjonale studenter står det: "It is exceedingly difficult, if not impossible, for applicants to secure a place in a United States medical school if the applicant is not a permanent resident at the time of filing the medical school application". 

  3. Skolepengene for medisinutdanning i USA er svært høye. De årlige kostnadene ligger fra 50 000 dollar og oppover for non-residents. Lånekassen gir kun støtte inntil en viss sum, resten må du betale selv. For at selve medisinutdanningen i USA skal være støtteberettiget hos Lånekassen, må universitetet være godkjent av American Medical Association (AMA). 

Alle medisinutdanninger i land innenfor EU/EØS må rette seg etter et felles yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Det vil si at dersom man får autorisasjon som lege etter endt medisinutdannelse i et EU/EØS land, vil man også få det i de andre EU/EØS landene (slik reglene er nå). Slik er det ikke for medisinutdanninger utenfor EU/EØS. 

Les mer på ANSAs fagside om Medisin. I boksen under finner du linker til andre alternative land.