Nordmenn kan studere medisin på engelsk ved fire universiteter i Ungarn. Søkerne tas opp etter opptakstest. Du kan velge om du vil søke på egen hånd eller via et av de tre norske kontorene som representerer skolene her i Norge.

Om utdanningen

Studiet er normert til seks år og gir tittelen Doctor of Medicine.

Medisinstudiet starter med to års preklinisk og fire år kliniske studier. De to første årene er teoretiske, så blir det mer pasientkontakt og praksis fra og med det tredje året. Det sjette året er et praksisår som mange velger å ta i Norge. De første årene vil du få undervisning i ungarsk for å kunne kommunisere med pasienter senere i studiet. 

Opptakskrav og søknadsprosess

Semmelweis University i Budapest

Studenter til medisinprogrammet tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse samt bestått opptaksprøve i fagene:

 • Biologi
 • Kjemi
 • Engelsk (både generell forståelse og fagterminologi)

Først avholdes en 2,5 timers skriftlig flervalgstest. Det vil deretter bli holdt en muntlig eksaminering. Opptaksprøvene kan tas i Oslo i begynnelsen av mars samt månedsskiftet mai/juni.

Semmelweis University tar ikke opp søkere over 30 år, eller søkere som har dysleksi.

Slik søker du

Du kan søke enten via Oslo Nye Høyskole eller Studier i utlandet

Praksisplass på 6. året

Stavanger Universitetssykehus lyser hvert år ut rundt 12 praksisplasser for sisteårs-studenter ved de fire universitetene i Ungarn. Søknadsfristen er i januar.

Pécs University Medical School 

Studenter til medisinprogrammet tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse samt bestått opptaksprøve i fagene:

 • Biologi
 • Kjemi
 • Engelsk (både generell forståelse og fagterminologi)

Den skriftlige testen er en flervalgs-test og varer i 2,5 timer, og det vil deretter bli holdt en muntlig eksaminering. Disse opptaksprøvene holder Oslo Nye Høyskole fra begynnelsen av mars samt i månedsskiftet mai/juni.  

Slik søker du

Du kan søke viaOslo Nye Høyskole.

University of Szeged

Studenter til medisinprogrammet ved University of Szeged tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse samt bestått opptaksprøve i fagene:

 • Biologi
 • Kjemi
 • Engelsk (både generell forståelse og fagterminologi)

Den skriftlige testen er en flervalgs-test og varer i 2,5 timer, og det vil deretter bli holdt en muntlig eksaminering. Disse opptaksprøvene holder Oslo Nye Høyskole fra begynnelsen av mars samt i månedsskiftet mai/juni.  

Slik søker du

Du kan søke via Oslo Nye Høyskole.

University of Debrecen Medical School 

Studenter til medisinprogrammet tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse samt bestått opptaksprøve i fagene:

 • Biologi
 • Fysikk eller kjemi

Deretter er det en muntlig test i temaene biologi og fysikk eller kjemi. Opptakstesten holdes i Oslo.

Slik søker du

Du søker via EduPlanet

Opptakstest

Alle de fire universitetene i Ungarn tar opp studenter ved opptakstest. Det er hvordan du gjør det på prøven som bestemmer om du får studieplass eller ikke. Du trenger ikke ha realfag på vitnemålet for å komme inn på skolene så lenge du gjør det bra på prøven.

Semmelweis, Pecs og Szeged har lik opptaksprøve, du kan se eksempler på tidligere tester på University of Szeged sine nettsider.

University of Debrecen har eksempelprøver på denne nettsiden.

Ett år i Norge, fem år ved Pécs University i Ungarn

For å kunne søke må du ha generell studiekompetanse med følgende fag:

 • Kjemi 1+2
 • Fysikk 1
 • Matematikk R1 eller S2

Biologi er anbefalt, men ikke et krav. Du må ha gode engelskkunnskaper, minst karakter 4 (evt. en språktest), og du må ha et snitt på 4 uten tilleggspoeng. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. april, men hvis det er ledige plasser kan du søke etter dette også.

Studiets oppbygging

Det første året tar du realfag på universitetet i Oslo, og begynner på andre året av medisinutdanningen i Pécs etter et seks ukers sommerkurs i Ungarn. Sommerkurset består av anatomi, embryologi og histologi, og i tillegg vil du måtte ta noen mindre fag gjennom resten av studiet i Pécs, da førsteåret i Norge ikke fullt ut dekker førsteåret i Ungarn

Mer informasjon om programmet finner du på nettsidene til Oslo Nye Høyskole.

Godkjenning av medisinstudiet

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Ungarn.