Medisinstudiet i Tsjekkia er normert til seks år. Det er Charles University som tilbyr studiet. De har fem fakulteter hvor du kan studere medisin på engelsk, hvorav tre av dem ligger i Praha. Praksis er innebakt i utdanningen og du får autorisasjon som lege når du er ferdig med studiene.

ADVARSEL!

Det anbefales at du søker gjennom en agent som er godkjent av ANSA. Det er dukket opp en utenlandsk agent som holder webinarer og rekrutterer til premed i Praha. ANSA oppfordrer studenter som ønsker å ta denne typen kurs til å lese grundig gjennom kontrakten de presenteres for. Et premed-kurs gir ikke automatisk opptak til medisinstudiet ved et universitet. Du vil ikke kunne få støtte fra Lånekassen til denne typen kurs. Det finnes så vidt ANSA kjenner til, heller ingen avtale mellom norske sykehus og utenlandske læresteder hvor studentene kan gå tre år i Norge som del av utdanningen. 

Søk gjennom et norsk kontor (agent)

Ønsker du å studere i enten Praha, Olomouc eller Brno kan du søke opptak gjennom et ANSA-godkjent kontor (agent). 

Opptakstest

Alle skolene i Tsjekkia tar opp etter en opptakstest. Denne kan du ta via et kontor i Norge om skolen har tilbud om det. Det er ikke krav om at du har realfag på vitnemålet eller spesifikke karrakterer, men du må ha realfagskompetansen for å greie testen og studiene.

Oversikt over de fem fakultetene ved Charles University som har tilbud om medisinstudier på engelsk i Tsjekkia. 

Se eksempler på opptakstesten til 3.fakultetet i Praha her

 

 

2.fakultetet i Praha

Til 2.fakultetet i Praha, Univerzita Karlova v Praze, kan du ta SAT-fagtester i fysikk, kjemi og biologi ved testsenteret på UiO; testresultatet må være skolen i hende innen slutten av juni. Du kan også velge å reise ned til Praha og ta opptakstest ved universitetet i overgangen mai-juni eller i september.
Søk gjennom EduPlanet

3.fakultetet i Praha

Til 3.fakultetet i Praha, Univerzita Karlova v Praze baseres opptaket på en 2,5 times multiple-choice prøve i fagene kjemi, biologi og fysikk samt intervju. Søk gjennom Study in Prague

Masarykuniversitetet i Brno

Til Masarykuniversitetet i Brno, Masarykova Univerzita v Brne , er opptaket basert på en prøve i kjemi, biologi og fysikk eller matte. Det er derfor anbefalt at du har fordypning i: Biologi 1+2, Kjemi 1+2, Matematikk R1+R2 eller fysikk1

Søk gjennom EduPlanetInterstudium Education Link eller Nordisk Inntakskontor

Palacky Universitetet i Olomouc

Til Palacky University i Olomouc, Palacky University Olomouc, er opptaket basert på en opptakstest i kjemi, biologi og matte eller fysikk.

Søk gjennom Interstudium 

Skoler uten norske agent

Universiteter uten ANSA-godkjent kontor (agent)

Det er flere skoler i Tsjekkia som tilbyr medisinstudier, men som ikke har noen norsk representant. Dette betyr ikke at du ikke finner andre norske studenter ved disse skolene, det betyr bare at du søker direkte til skolen istedenfor å søke gjennom en agent.

For å søke opptak til medisinutdanning ved læresteder i Tsjekkia som ikke har norske representanter, må du ta direkte kontakt med den skolen du ønsker å søke opptak til for å få vite hvordan du skal søke.  

Hradec Králové

Univerzita Karlova Lékarská fakulta Hradec Králové 
(Karlsuniversitetet, Hradec Králové)

  • Søk direkte til Universitetet
  • Opptaksprøve kan tas i Sverige i mai
  • Studiestart i slutten av september

Pilsen

Univerzita Karlova 
(Karlsuniversitetet Pilsen)

  • Opptaksprøve holdes i Pilsen i juni

 

Praha

Univerzita Karlova v Praze 
(1. medisinske fakultet, Karlsuniversitetet, Praha)

Opptaket er basert på en prøve i kjemi, biologi og fysikk. Det er derfor anbefalt at du har fordypning i: 

  • Biologi 1+2
  • Kjemi 1+2 
  • Fysikk 1
  • Søk direkte til universitetet
  • Opptaksprøve holdes i Praha
  • Studiestart i september
Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Tsjekkia. 

Godkjenning av medisinstudiet

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

I Tsjekkia er praksis inkludert i medisinstudiet så du får autorisasjon som lege den dagen du er ferdig med studiet; akkurat som i Norge.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.