Svært få nordmenn studerer medisin i Storbritannia på grunn av veldig få skoleplasser for internasjonale studenter og svært høye skolepenger. Viktig: I forbindelse med at Storbritannia går ut av EU må det fremforhandles nye avtaler for godkjenning av helseutdanninger herfra.

Om utdanningen

Medisinstudiet tar enten fem eller seks år, avhengig av studiested.

Du finner nærmere informasjon om medisinstudiet i Storbritannia på Medical Schools Council og British Council.

Les mer på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Hvordan finne studium

På UCAS kan du finne alle utdanninger. Her finner du også en oversikt over medical schools i UK.

Opptakskrav

Opptakskravene varierer mellom de ulike lærestedene, men det er generelt svært vanskelig å komme inn. Lærestedene har kun et begrenset antall plasser ledig for internasjonale studenter, derfor er medisinstudiet for norske søkere sterkt adgangsbegrenset.

Det er krav om meget gode karakterer og fordypning i realfag fra 3. klasse. De fleste lærestedene ser etter kjemi 2 i tillegg til et realfag til fra 3. klasse og et fra 2. klasse (biologi, fysikk og/eller matte). For mer spesifikk info med hensyn til karakterer og realfag, ta direkte kontakt med lærestedet.

I tillegg til karakterer og realfag, krever de aller fleste lærestedene opptaksprøven BMAT  (Bio-Medical Admissions Test) eller UKCAT (UK Clinical Aptitude Test), og veldig mange spør etter språktesten IELTS eller TOEFL. Du må også stille til intervju som en del av opptaksprosessen. 

Vær oppmerksom på at enkelte læresteder tar ikke imot søkere med norsk vitnemål på medisinutdannelsen, kun norske søkere som har gått på IB (International Baccalaureate).

UKCAT-testen

Her finner du hvilke universiteter krever UKCAT testen. Du må registrere deg på UKCATs hjemmesider mellom mai og september året før du tenker å begynne på universitetet. Testen kan tas mellom juli og oktober. Du kan ta testen ved Global Knowledge Norway og Glaspaper AS i Oslo.

Universiteter som krever BMAT

Her finner du hvilke universiteter krever BMAT. For å ta testen, må du registrere deg på BMATs hjemmesider. Registreringen skjer mellom september og oktober. Du kan testen ved Folkeuniversitetet i begynnelsen av november.

Slik søker du

Søknadsfristen er 15. oktober året før studiestart, og du skal søke gjennom UCAS. Du kan søke på maksimalt fire medisinutdanninger. Her finner du en veiledning til utfylling av UCAS-søknaden. For opptak til Oxford eller Cambridge skal du i tillegg sende eget søknadsskjema som du finner på lærestedenes hjemmesider.

Søke gjennom en agent

Mange britiske læresteder har samarbeidspartnere i Norge. Ta gjerne kontakt med en eller flere av dem for å få personlig hjelp med søknaden din:

Godkjenning

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet

I motsetning til Norge, har UK ikke integrert praksis gjennom medisinstudiene. Du må derfor gjennomføre en praksisperiode i UK etter at du er ferdig med studiene før du kan oppnå autorisasjon i UK.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Viktig: I forbindelse med at Storbritannia går ut av EU må det fremforhandles nye avtaler for godkjenning av helseutdanninger herfra. 

Skolepenger og finansiering

Medisinutdanning er veldig dyrt i Storbritannia. Det er vanlig at studiene koster mellom 170.000 og 500.000 kroner per år (noen skoler deler skolepengesummen i to, slik at det er noe rimeligere å studere de tre første årene, mens det blir dyrere når man går over på den kliniske delen).

Lånekassen dekker inntil et visst beløp, mer info om hvor mye du kan få i støtte, finner du på Lånekassen. Merk at flere av skolene ligger på Lånekassens tilleggsstipendliste. Ettårige eller toårige utdanninger (Fdg eller HND) vil ikke bli støttet av Lånekassen. Les mer på ANSAs hovedside om finansiering.