Du kan studere medisin på engelsk ved fire universiteter i Slovakia, og studiet er normert til seks år. I Slovakia er praksis integrert i studiet og du har rett på automatisk godkjenning i Norge etter endt studium.

Undervisningen ved lærestedene som er listet opp på denne siden foregår på engelsk. 

Medisinstudier i Martin

Sonor, Interstudium og Oslo Nye Høyskole er ANSA-godkjente norske representanter som tilbyr medisinstudier i Martin.

Opptakskrav

Til medisinstudiet ved Comenius University, Jessenius Faculty of Medicine må du ha generell studiekompetanse, og du burde ha:

 • Kjemi 1+2
 • Biologi 1+2


Selv om det ikke er krav om formell kunnskap i disse fagene, vil det være vanskelig å bestå opptaksprøven uten denne kompetansen. I tillegg er det krav om gode engelskkunnskaper.

Opptaksprøve

 • Sonor holder opptaksprøve i Oslo i slutten av mai

 • Oslo Nye Høyskole holder opptaksprøve i Oslo flere ganger i året. Etter prøven vil det bli holdt et kort intervju.
 • Interstudium  holder opptaksprøve.

Skolepenger og studiestart

Skolepengene ligger på 9900 EUR per år, og studiestart er i september.

Slik søker du

Du kan selv velge om du vil søke via Oslo Nye Høyskole, Interstudium  eller Sonor 

ANSAbloggen

Les om studielivet i Martin på ANSAbloggen!

 

Medisinstudier i Bratislava

Det er to læresteder i Bratislava som har tilbud om medisinstudier på engelsk; Comenius University og Slovak Medical University. Ingen av dem har norsk agent.

Opptakskrav Comenius University

Til medisinstudiet ved Comenius University i Bratislava må du ha generell studiekompetanse og du burde ha:

 • Kjemi 1+2
 • Biologi 1+2

Selv om det ikke er krav om formell kunnskap i disse fagene, vil det være vanskelig å bestå opptaksprøven uten denne kompetansen. I tillegg er det krav om gode engelskkunnskaper.

Opptakskrav Slovak Medical University

Til medisinstudiet ved Slovak Medical University må du ha generell studiekompetanse og du burde ha:

 • Kjemi 1+2
 • Biologi 1+2

Selv om det ikke er krav om formell kunnskap i disse fagene, vil det være vanskelig å bestå opptaksprøven uten denne kompetansen. I tillegg er det krav om gode engelskkunnskaper.

Opptaksprøve for begge universitetene

Både Comenius og Slovak Medical University arrangerer opptaksprøver innen temaene kjemi og biologi, prøven er på engelsk og er typen multiple choice med 100 spørsmål i hvert emne.

Opptaksprøver blir holdt i Bratislava sommer/høst.

Skolepenger og studiestart

Skolepengene ligger på 9500 EUR pr år, og studiestart er i september.

Slik søker du

Ta direkte kontakt med Comenius University i Bratislava eller Slovak Medical University for mer informasjon om hvordan søke opptak til medisinstudier i Bratislava. Kontakt skolene direkte for søknadsfrister; vanligvis er disse på sommeren, mellom mai og juli en gang.

Medisinstudier i Kosice

EduPlanet er norsk representant i Kosice.

Opptakskrav

Til medisinstudiet ved Pavol Jozef Safarik University i Kosice må du ha generell studiekompetanse og du burde ha:

 • Kjemi 1+2
 • Biologi 1+2


Selv om det ikke er krav om formell kunnskap i disse fagene, vil det være vanskelig å bestå opptaksprøven uten denne kompetansen. I tillegg er det krav om gode engelskkunnskaper.

Opptaksprøve

Universitetet arrangerer en opptaksprøve innen temaene kjemi og biologi, prøven er på engelsk og er typen multiple choice med 100 spørsmål i hvert emne. Prøven varer i to og en halv time.

Opptaksprøvene vil bli holdt i Oslo.

Skolepenger og studiestart

Skolepengene ligger på 10 500 EUR pr år, og studiestart er i september.

Slik søker du

Du søker via EduPlanet.

Godkjenning av medisinstudiet

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Finansiering 

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Slovakia. 

Om utdanningen

Les om medisinutdanning i utlandet på ANSA.no. Her finner du blant annet informasjon om autorisasjon.